Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Франция ще ваксинира с предимство хората от старческите домове

Франция ще ваксинира с предимство хората от старческите домове

Франция ще ваксинира с предимство хората от старческите домове

Раздават на пациентите с COVID-19 в Полша пулсови оксиметри за домашен контрол на състоянието

Френ­с­кият Вър­ховен кон­сул­тативен орган по здравеопаз­ването смята, че обитателите на стар­чески домове трябва първи да получат вак­сини срещу COVID-19, предаде Рой­терс.

Френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон заяви миналата сед­мица, че вак­сините може да започ­ват да се прилагат още в края на годината във Фран­ция, ако бъдат одоб­рени от френ­с­ките регулаторни органи. Според регулатора при първа фаза на вак­синиране трябва да бъде пос­тавена вак­сина на обитателите на стар­чески домове и на пер­сонала, който се грижи за тях. Това са около 840 000 души. След тях при втора фаза трябва да бъдат вак­синирани хората на и над 65 години, а после и някои здравни работ­ници.

Ще пос­лед­ват още три фази на вак­синиране, насочени към хората с прид­ружаващи заболявания, като нап­ример диабетиците, към други изложени на риск професии и нак­рая към въз­рас­т­ните, за които не е извес­тно, че имат прид­ружаващи заболявания. Препоръките ще се променят в зависимост с получаването на повече данни. Ръководителят на ведом­с­т­вото Доминик Льо Гюлюдек препоръчва вак­синирането да е на доб­роволна основа.

ЕС досега има договори с шест фар­мацев­тични ком­пании, раз­работили и изпит­ващи вак­сини срещу коронавируса. Очаква се ЕС да раз­полага с 1,9 млрд. дози, като Фран­ция цели да си осигури около 295 млнн. дози.

Пол­с­ките власти стар­тират прог­рама за медицин­ски кон­т­рол на пациен­тите с COVID-19 от вкъщи, която пред­вижда раз­даване на всички заразени на пул­сови оксиметри, заяви здрав­ният минис­тър Адам Неджел­ски. “Искаме всички с положителна проба да бъдат обх­ванати от опека от вкъщи“, каза минис­търът и добави, че “пул­совите оксиметри ще бъдат осигурени от дър­жавата за всички с положителна проба”. По думите на Неджел­ски пул­совите оксиметри ще бъдат раз­п­ращани по пощата.

Както поясни минис­търът, уст­ройс­т­вата за тес­т­ване на наситеността на кръвта с кис­лород ще бъдат свър­зани с мобил­ните телефони, които с помощта на специално приложение ще изп­ращат резул­татите от изс­лед­ванията на лекарите. “В случай на криза или съм­нения ще пос­ледва телефонно обаж­дане и в съот­вет­ния момент ще бъде изп­ратена спешна помощ“, добави Неджел­ски.

Повече от 292 000 души са под каран­тина. Във Вар­шава и други големи градове се изг­раж­дат полеви бол­ници. В момента в страната има общо 39 200 легла за болни от COVID-19 и 3000 апарата за обдиш­ване.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Земеделие