Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Портокалите ;могат да помагат в лечението и профилактиката на вирусни заболявания

Портокалите ;могат да помагат в лечението и профилактиката на вирусни заболявания

Портокалите ;могат да помагат в лечението и профилактиката на вирусни заболявания

Пор­токалите съдър­жат вещес­тво, което може да намери приложение в профилак­тиката и лечението на вирусни заболявания, в това число и на коронавирусна инфек­ция, пише сп. “Медикъл хай­потисис“, позовавайки се на египет­ско изс­лед­ване.

Авторите му от универ­ситета в град Танта отбеляз­ват, че биоф­лавоноидът с противовирусни свойс­тва — хес­перидин, се съдържа в кората на цит­русовите плодове, предимно на пор­токалите.

Извес­тно е, че хес­перидинът има редица полезни свойс­тва, дейс­т­вайки като антиок­сидант и като противовъз­палително, венотонично и кар­диоп­ротек­тивно сред­с­тво. Заедно с друг флавоноид, диос­мин, той се изпол­зва за лечение на венозна недос­татъч­ност.

Авторите на нас­тоящото изс­лед­ване отк­рояват потен­циал­ното му приложение като антивирусно сред­с­тво и в час­т­ност срещу коронавирусна инфек­ция. Изс­ледователите са установили, че хес­перидинът може да блокира проник­ването на коронавируса в клет­ките гос­топ­рием­ници чрез ACE2 рецеп­тори, като по този начин предот­в­ратява инфек­цията.

Противовъз­палител­ните свойс­тва на хес­перидина същев­ременно намаляват риска от животозас­т­рашаваща свръх­реак­ция на имун­ната сис­тема, извес­тна като цитокинова буря, обяс­нява ръководителят на изс­лед­ването Юсуф А. Хагаг.

България

Икономика

Loading...

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Земеделие