Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Управляващата “Грузинска мечта - Демократична Грузия“ побеждава на парламентарните избори

Управляващата “Грузинска мечта - Демократична Грузия“ побеждава на парламентарните избори

Управляващата “Грузинска мечта - Демократична Грузия“ побеждава на парламентарните избори

Кан­дидатите за мажоритарни депутати на управ­ляващата пар­тия “Грузин­ска мечта — Демок­ратична Грузия“ победиха във всич­ките 17 избирателни окръга, в които вчера се със­тоя втори тур на пар­ламен­тар­ните избори, съобщи ТАСС.

Според ЦИК управ­ляващата пар­тия получава 90 от 150-те ман­дата в новия пар­ламент, каза изпъл­нител­ният й сек­ретар Иракли Кобахидзе.

Грузин­с­ката опозиция не призна резул­татите от пър­вият тур на 31 октом­ври и бой­котира втория. В него се гласуваше в 17 от общо 30 едноман­датни окръга, 8 от които са в столицата Тбилиси.

На пър­вия тур управ­ляващата пар­тия получи 48,22 процента от гласовете и победи в 13 едноман­датни окръга. На второ място излезе опозицион­ният блок Обединена опозиция “Силата е в един­с­т­вото“, в който влиза и пар­тията Единно национално движение на бив­шия президент Михаил Саакаш­вили. Блокът получи 27,18 процента.

Пар­ламен­тар­ните избори в Грузия се проведоха по нова, смесена избирателна сис­тема: от 150-те депутати 120 бяха изб­рани по пропор­ционална сис­тема (по пар­тийни листи), а 30 — мажоритарно.

Вторият тур бе лишен от инт­рига, тъй като опозицията отказа да учас­тва в знак на несъг­ласие с резул­татите от пър­вия тур. Въп­реки това имената на кандидат-депутатите от опозицията присъс­т­ваха в бюлетините и теоретично те можеха да бъдат изб­рани. Освен това опозицията можеше да се откаже от ман­датите след събирането на новия пар­ламент.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...