Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

Хиляди хора излизат от над сед­мица по улиците на големите пол­ски градове, за да протес­тират срещу решението на Кон­с­титуцион­ния трибунал (съд), което на прак­тика заб­ранява абор­тите, предаде ДПА.

В цен­т­рал­ния град Лодз демон­с­т­рираха в сряда 20 000 души, съобщи телевизия Те Фау Ен 24.

Протести имаше също във Вар­шава, Гданск, Вроц­лав, Поз­нан и други по-малки населени места.

Според пол­ски медии много служители и работ­ници — мъже и жени — от дър­жавни инс­титуции, универ­ситети и час­тни фирми са си взели еднод­невен отпуск, за да учас­т­ват в протес­тите по призива на организации, защитаващи правата на жените.

В чет­вър­тък миналата сед­мица Кон­с­титуцион­ният съд на Полша пос­танови, че прек­ратяването на бремен­ността поради патология на плода противоречи на пол­с­ката кон­с­титуция.

Така в страната абор­тът остава законен само в случаи на бремен­ност след изнасил­ване, кръвос­мешение или при зап­лаха за здравето на май­ката.

Гневът на протес­тиращите е насочен към управ­ляващата кон­сер­вативна пар­тия “Право и справед­ливост“ (ПиС), като мнозина поляци смятат, че Кон­с­титуцион­ният съд дейс­тва под неин натиск.

Недовол­с­тво има и по адрес на Католичес­ката цър­ква, чиито висши пред­с­тавители одоб­риха затягането на законодател­с­т­вото против абор­тите, отбелязва ДПА.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие