Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Сръбският парламент утвърди 11 министърки в новия кабинет

Сръбският парламент утвърди 11 министърки в новия кабинет

Сръбският парламент утвърди 11 министърки в новия кабинет

Сръб­с­кият пар­ламент утвърди новия със­тав на правител­с­т­вото на заседание без учас­тието на опозицията, която бой­котира законодател­ния орган от юни, предаде Рой­терс.

В новото правител­с­тво на премиер­ката Ана Бър­набич има паритет между мъжете и жените. В кабинета ще има 23-ма минис­три, основно от управ­ляващата кон­сер­вативна Сръб­ска прог­ресивна пар­тия (СПП) и съюз­ниците й Социалис­тичес­ката пар­тия на Сър­бия (СПС) и Сръб­с­кият пат­риотичен съюз (СПАС).

В със­тава на новото правител­с­тво ще има 11 жени, което е пред­мет на гор­дост за премиер­ката Бър­набич.

Одоб­рението от 250-местния пар­ламент, където управ­ляващата коалиция има мнозин­с­тво от 230 депутати, се смяташе за фор­мал­ност. “За“ гласуваха 227 депутати, а “против“ само петима от 232 присъс­т­ващи.

На власт от 2012 г., СПП на президента Алек­сан­дър Вучич пос­тигна сък­рушителна победа на пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори, но опозицията се противопос­тавя на авторитар­ния му стил на управ­ление, отбелязва АФП.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие