Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русия открива в Сърбия представителство на своето министерство на отбраната

Русия открива в Сърбия представителство на своето министерство на отбраната

Русия открива в Сърбия представителство на своето министерство на отбраната

Москва се стреми да задълбочава тесните военни връзки с Белград

Русия е упъл­номощила минис­тер­с­т­вото на отб­раната да отк­рие свое пред­с­тавител­с­тво в Сър­бия, предаде Рой­терс, като се позова на правител­с­т­вен документ.

Това става на фона на усилия на Мос­ква да раз­шири воен­ните си връзки с традицион­ния си бал­кан­ски съюз­ник в момент, когато Бел­г­рад се опитва да се присъедини към ЕС

Миналия месец Сър­бия преус­танови съв­мес­тни военни учения с чуж­дес­т­ранно учас­тие за половин година, като изтъкна натиска на ЕС да се оттегли от общи учения с Русия и Беларус.

В нареж­дането на рус­кото правител­с­тво, което е с дата 15 октом­ври и е под­писано от премиера Михаил Мишус­тин, пише, че ръководителят на пред­ложеното пред­с­тавител­с­тво ще помага за решаване на военни и тех­нически въп­роси, свър­зани с руско-сръбското сът­руд­ничес­тво.

След като бъде под­писано от двете страни, споразумението ще даде на рус­кия пред­с­тавител в Сър­бия право да посещава сръб­ски поделения, които изпол­з­ват руски оръжия и военна тех­ника, след пред­варително уведом­ление и съг­ласие на сръб­с­ката страна.

Сър­бия, чиято армия изпол­зва главно военна тех­ника от бив­шия Съвет­ски съюз, през пос­лед­ните години се снабди с руски изт­ребители МиГ-29 и хеликоп­тери, тан­кове и бронирани машини.

На 10 октом­ври, демон­с­т­рирайки обновената си военна боес­пособ­ност, сръб­с­ката армия проведе големи военни учения, като показа бойно изпол­з­ване на оръжия руско произ­вод­с­тво, включително зенитно-ракетни сис­теми “Пан­цир“. Показани бяха също бойни дронове, закупени неот­давна от Китай.

Русия се стреми да задържи правос­лавна славян­ска Сър­бия в своята сфера на геополитическо влияние и отк­риването на пред­с­тавител­с­тво на минис­тер­с­т­вото на отб­раната е знак за това намерение.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие