Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Швейцарците отхвърлиха искането за ограничаването на миграцията от ЕС

Швейцарците отхвърлиха искането за ограничаването на миграцията от ЕС

Швейцарците отхвърлиха искането за ограничаването на миграцията от ЕС

Гражданите гласуваха на 5 референдума по разнородни въпроси

Швей­цар­с­ките избиратели с голяма раз­лика (63 срещу 37 на сто) отх­вър­лиха пред­ложението на дясна пар­тия за анулиране на споразумението с ЕС, поз­воляващо свободно движение на хора, предаде Рой­терс.

Още преди вчераш­ния референ­дум социологичес­ките допит­вания показ­ваха, че повечето избиратели са против плана, който щеше да даде на Швей­цария, която не е член на ЕС, еднос­т­ранен кон­т­рол върху имиг­рацията, но щеше сериозно да наруши връз­ките й с ЕС, най-големия й тър­гов­ски пар­т­ньор.

Граж­даните на Швей­цария гласуваха вчера на пет референ­дума по раз­нородни въп­роси, предаде АП. На първо място те се произ­несоха по ново пред­ложение за ограничаване на броя на граж­даните на Европейс­кия съюз, имащи право да живеят и работят в страната им.

Всенарод­ното допит­ване бе по инициатива на популис­тка пар­тия, нас­тояваща за привилегирован дос­тъп за швей­цар­с­ките граж­дани до пазара на труда и социал­ната сис­тема. На този референ­дум гласоподавателите тряб­ваше да кажат дали под­к­репят “инициативата за ограничаване“ на броя на граж­даните, имащи право да живеят и работят в страната им, което би изис­кало от влас­тите на Швей­цария и на ЕС да договорят в срок от 12 месеца прек­ратяване на споразумението си за свободно движение. При липса на съг­ласие по въп­роса, швей­цар­ците може да излязат еднос­т­ранно от споразумението и да заб­ранят сключ­ването на всякакви бъдещи споразумения за свобода на движението, отбелязва аген­цията.

На подобен референ­дум през 2014 г. избирателите в Швей­цария под­к­репиха с минимална раз­лика ограничаването на правото на европейс­ките граж­дани до работят и живеят в Швей­цария. В годините след това обаче пар­ламен­тът протакаше и не изпъл­няваше народ­ната воля до голяма степен поради страх от сериозен негативен ефект върху швей­цар­с­кото общес­тво и биз­нес. Недоволна от това без­дейс­т­вие, Швей­цар­с­ката народна пар­тия поведе кам­пания за ново пос­тавяне на въп­роса на референ­дум тази година. Ако избирателите бяха одоб­рили пред­ложението, това можеше да промени из основи дъл­боките и изгодни за алпийс­ката страна отношения с влиятел­ния 27-членен съюз. Подобен раз­вой дори бе оприличаван на швей­цар­ски Брек­зит, въп­реки че Швей­цария не членува в ЕС.

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рома отрази уволнението на треньора на ЦСКА

След­ващият съпер­ник на ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа Рома отрази раз­дялата на клуба от “Бъл­гар­ска армия“ с досегаш­ния нас­тав­ник Стаме…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...