Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай облекчава условията за връщане на чужденци в страната

Китай облекчава условията за връщане на чужденци в страната

Китай облек­чава условията за влизане в страната на чуж­денци с определени раз­решителни за прес­той — допъл­нителна стъпка към зав­ръщането на граж­дани, блокирани в чуж­бина заради пан­демията от коронавирус, предаде АФП.

В края на 2019 г. коронавирусът беше установен за пръв път в цен­т­рал­ния китайки град Ухан и оттогава пос­тепенно обх­вана цялата планета, припомня АФП. В края на март Китай зат­вори границите си за чуж­денци, опасявайки се от нови случаи на зараза, внесена от чуж­бина, в момент, когато епидемията на територията на страната беше под кон­т­рол. С малки изк­лючения, чуж­ден­ците, които живеят през повечето време в Китай, но се намират извън страната, се оказаха в невъз­мож­ност да се вър­нат на китайска земя.

През август на граж­дани на 36 европейски дър­жави, притежаващи валидни раз­решения за прес­той, беше раз­решено да се вър­нат. Преди това обаче, тряб­ваше да получат нова виза, която им беше издавана без­п­латно. Отсега нататък, чуж­денци с валидно раз­решително за прес­той, “свър­зано с професионална дей­ност“, могат да се вър­нат в Китай, без да се налага да кан­дидат­с­т­ват за нова виза, обяви вън­ш­ното минис­тер­с­тво.

Мяр­ката се отнася и за лица, които се въз­пол­з­ват от въз­мож­ността да се съберат със семейс­т­вото си. Новото облек­чение не се отнася за студенти. Има изис­к­ване при прис­тигане на китайска територия всеки да се каран­тинира за 14 дни в хотел.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...