Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Висш европейски дипломат: ЕС и Китай трябва да насърчават световния мир и развитие

Висш европейски дипломат: ЕС и Китай трябва да насърчават световния мир и развитие

Висш европейски дипломат: ЕС и Китай трябва да насърчават световния мир и развитие

Неот­дав­наш­ната среща на лидерите на Китай, Гер­мания и ЕС ще активизира процеса на китайско-европейското сът­руд­ничес­тво. В него Брюк­сел и Пекин трябва да насър­чават с общи усилия светов­ния мир и глобал­ното раз­витие, заяви в интервю за Китайс­ката медийна група ръководителят на мисията на ЕС в Китай Никола Шапюи.

Сът­руд­ничес­т­вото между Китай и Европа е изк­лючително важно. По време на срещата си лидерите на Китай, Гер­мания и ЕС пот­вър­диха, че ще ускорят преговорите по инвес­тицион­ното споразумение и отново пот­вър­диха желанието си те да прик­лючат до края на годината“, каза дип­ломатът. Същев­ременно той под­черта, че „взаим­ните ползи в икономиката, справед­ливата кон­курен­ция и отк­риването на пазарите са в основата на китайско-европейските отношения, а защитата на многос­т­ран­ния под­ход в меж­дународ­ните отношения е също важна за тях“.

Комен­тирайки сът­руд­ничес­т­вото в дигитализацията и 5G мрежите Шапюи посочи, че „раз­витието на дигитал­ната икономика в Китай е по-бързо, откол­кото в ЕС, това е без­с­порен факт“. „Китай и ЕС съз­дадоха нов механизъм на диалог в областта на дигитал­ната икономика и свър­зани с нея теми като изкус­т­вен интелект, мрежови комуникации и безопас­ност, пазарен дос­тъп и онлайн биз­нес. Надяваме се да пос­тиг­нем кон­сен­сус с Китай по тези въп­роси”, заяви в зак­лючение дип­ломатът.

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бин…

Прочети още:

Loading...