Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в рам­ките на нови мерки за борба с коронавируса, съобщи ТАСС.

В дек­ларация в пар­ламента британ­с­кият премиер Борис Джон­сън “пот­върди, че от чет­вър­тък рес­торан­тите и баровете в Анг­лия ще трябва да зат­варят в 22.00 часа“, обявиха от “Даунинг стрийт” в комюнике.

Броят на заразените с коронавируса във Великоб­ритания се удвоява на всеки 7 дни и ако този темп се запази, в средата на октом­ври ще има по около 50 000 нови случая на ден, заяви глав­ният научен съвет­ник на правител­с­т­вото Пат­рик Валънс.

В Тур­ция също се затяга кон­т­ролът във връзка с носенето на маски и спаз­ването на противоепидемич­ните мерки в учреж­денията, фир­мите, заведенията, масовия тран­с­порт, учеб­ните заведения.

В редица окръзи ще бъдат въведени ограничения за движение в общес­т­вения тран­с­порт в определени часове на хората над 65-годишна въз­раст.

Това посочи тур­с­кият президент Реджеп.Ердоган в изяв­ление, което нап­рави след заседание на специализирания Научен съвет за борба срещу коронавируса. То бе пос­ветено на критич­ното нарас­т­ване на заразените и бол­ните в страната.

Специално място в новите мерки срещу раз­п­рос­т­ранението на коронавируса се фик­сира засил­ване на кон­т­рола по изолацията на позитив­ните случаи.

“Всеки, който е регис­т­риран като носител на вируса и трябва да бъде изолиран вкъщи, но не спазва изис­к­ването, а ходи на работа или излиза навън, ще бъде третиран като прес­тъп­ник според закона“, каза Ердоган.

“Следим отб­лизо работата по съз­даването на вак­сина срещу вируса в световен мащаб. В същото време нап­ред­ваме и по съз­даването на вак­сина в нашата страна. Прик­лючиха успешно пър­вите 2 фази по тес­туването върху животни, а след­ващия месец ще започ­нат изпитанията върху хора. Планираме през пър­вите месеци на след­ващата година да пус­нем и наша, тур­ска вак­сина“, каза Ердоган.

Броят на починалите от новата инфек­ция в Тур­ция вече е 7574 души, а на заразените — 304 610.

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рома отрази уволнението на треньора на ЦСКА

След­ващият съпер­ник на ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа Рома отрази раз­дялата на клуба от “Бъл­гар­ска армия“ с досегаш­ния нас­тав­ник Стаме…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...