Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Барбадос се отказа от върховенството на британската корона

Барбадос се отказа от върховенството на британската корона

Мал­ката кариб­ска дър­жава Бар­бадос обяви, че ще отх­върли вър­ховен­с­т­вото на британ­с­ката корона и ще стане репуб­лика до края на ноем­ври след­ващата година, предаде АФП.

Кон­с­титуцион­ната раз­дяла беше обявена от генерал­ната губер­наторка на ост­рова Сан­дра Мей­сън в реч пред мес­т­ния пар­ламент. “След като получи независимост преди повече от половин век, нашата страна не може да храни повече никакви съм­нения в способ­ността си да се самоуп­рав­лява“, обясни Мей­сън. “Дойде часът да кажем наис­тина довиж­дане на нашето колониално минало. Бар­бадос­ците искат бар­бадоски дър­жавен глава“, добави официал­ната пред­с­тавителка на британ­с­ката кралица.

Елизабет Втора ще загуби суверенитета си над една от пос­лед­ните дър­жави от британ­с­ката Общ­ност на нациите, която я приз­наваше за дър­жавен глава. Почти всички те са бивши британ­ски колонии, получили независимост. Говорител на Бъкин­гам­с­кия дворец заяви, че решението зависи “от влас­тите и населението на Бар­бадос“.

Ост­ровът с площ само 430 кв.км е особено популярен турис­тически обект сред британ­с­кото висше общес­тво. През 2019 г. жителите на Бар­бадос бяха 287 000, по данни на Светов­ната банка.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...