Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Съд отмени изолацията в цял град, където се зарази месокомбинатът

Съд отмени изолацията в цял град, където се зарази месокомбинатът

Съд отмени изолацията в цял град, където се зарази месокомбинатът

Зради обхванати от вируса 1500 работници наложиха карантина на 100 000 жители

Съд в Западна Гер­мания промени мяр­ката за каран­тина, наложена на целия град Гютер­сло след избух­ването на коронавирусно огнище в месоп­реработ­вателен ком­бинат там, предаде Рой­терс. Съдът пос­танови, че мяр­ката е била несъраз­мерна.

В пред­п­риятието бяха заразени около 1500 работ­ници. Съдеб­ното решение пос­тавя под съм­нение сис­темата за бързо налагане на каран­тина и прос­ледяване на кон­так­тите при появата на огнище на заразата. На този механизъм Гер­мания раз­читаше, за да се прид­вижи към втора фаза в излизането от изолацията.

След появата на огнището в пред­п­риятието, премиерът на провин­ция Северен Рейн –Вес­т­фалия въведе едносед­мична каран­тина, налагайки социална дис­тан­ция на града с около 100 000 жители и зат­варяйки много от кул­тур­ните инс­титуции в опит да спре заразата.

Час­тно лице подаде иск в съда заради мяр­ката, но той беше отх­вър­лен. След като мяр­ката беше удъл­жена, раз­в­лекателна ком­пания, работеща в района, подаде втори иск и така се стигна до съдеб­ното решение.

Съдът пос­танови, че влас­тите са имали дос­татъчно време, за да въведат по-целенасочени ограничения.

“При появата на огнището налагането на по-строги мерки за окръга не беше неразумно. Това би тряб­вало да спечели време за повече инфор­мация, която да се събере и да се реши как да се дейс­тва. До момента на нас­тоящото съдебно решение тряб­ваше да е въз­можно и желателно да се приложи едно по-нюансирано правило“, се казва в решението на съда.

Съдът смята още, че мяр­ката за изолация, наложена в Гютер­сло, е тряб­вало по-бързо да стане по-целенасочена, а не срещу целия град. “Масовите тес­тове, извър­шени, откакто беше отк­рито огнището на заразата, показаха, че броят на новите случаи на зараза, варира значително в раз­лич­ните части на региона“, каза съдът.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...