Синът на Никита Хрушчов е починал в САЩ от огнестрелна рана в главата

Синът на Никита Хрушчов е починал в САЩ от огнестрелна рана в главата

Причината за смъртта на Сер­гей Хруш­чов — син на покой­ния бивш съвет­ски лидер от периода на Студената война Никита Хруш­чов, е огнес­т­релна рана в главата, съобщи вчера говорител на съдеб­номедицин­с­ката служба на американ­с­кия щат Роуд Айлънд, цитиран от АП. От мес­т­ната полиция обаче съоб­щиха, че няма данни за насил­с­т­вена смърт.

Хрушчов-младши бе намерен мър­тъв в дома си в Кран­с­тън, щата Роуд Айлънд, миналия чет­вър­тък. Той бе на 84 г. Сер­гей Хруш­чов и съп­ругата му Вален­тина получиха американ­ско граж­дан­с­тво през 1999 г. Именно тя е повикала в чет­вър­тък сут­ринта полицията, която е кон­с­татирала смъртта му на място в дома. Сер­гей Хруш­чов е роден в Мос­ква през 1935 г. Той бе ракетен екс­перт в Съвет­с­кия съюз. През 1959 г. съп­ровож­даше баща си при историчес­кото му посещение в САЩ. През 1963 г., когато баща му още беше на власт (до 1964 г.), бе удос­тоен със звание Герой на социалис­тичес­кия труд, стана и лауреат на Ленин­ска наг­рада, припомня ТАСС.

През 1991 г. той и семейс­т­вото му се премес­тиха в САЩ, където Сер­гей Хруш­чов започна да чете лек­ции по периода на Студената война в универ­ситета “Браун“ в Провидънс, щата Роуд Айлънд. “Чув­с­т­вам се като новороден, започ­вам нов живот“, каза той пред АП, след като положи клетва като граж­данин на САЩ. В друго интервю той каза, че се надява, че баща му, който почина през 1971 г., би под­к­репил неговото американ­ско граж­дан­с­тво. “В крайна сметка аз не съм избягал от родината си“, отбеляза Хрушчов-младши. Вдовицата му Вален­тина е съоб­щила пред ТАСС, че мъжът й ще бъде пог­ребан в Мос­ква през октом­ври.