Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай - от дефицит към излишък

Китай - от дефицит към излишък

Китай - от дефицит към излишък

Поднебесната подпомага безвъзмездно света с предпазни маски и медицински материали

Редица европейски страни вече получиха и продъл­жават да получават пред­пазни маски и медицин­ски материали от Китай.

Дос­тав­ките се осъщес­т­вяват със специални полети.

Два самолета Боинг 777 на Авс­т­рийс­ките авиолинии, излетели от Сямън в Китай, кац­наха на меж­дународ­ното летище във Виена. Те дос­тавиха маски и други сред­с­тва за защита, пред­наз­начени за авс­т­рийс­ката провин­ция Тирол, както и за италиан­с­ката автономна провин­ция Болцано-Южен Тирол, наричана на италиан­ски Алто Ади­дже. Това съоб­щиха авиоп­ревоз­вачът и авс­т­рийс­кото минис­тер­с­тво на отб­раната.

Популяр­ните ски курорти в запад­ната провин­ция Тирол се оказаха огнища на раз­п­рос­т­ранението на заразата в Европа, което доведе до каран­тиниране на тази провин­ция миналата сед­мица.

Авс­т­рийс­ките власти не уточ­ниха броя на внесените маски, но авс­т­рийс­ката аген­ция АПА, като се позова на италиан­ски източ­ници, посочи, че само в Италия са внесени 16,5 милиона маски и 450 000 защитни гащеризони.

В Унгария самолет на авиком­пания Уизеър кацна днес в Будапеща с 11 тона материали и тес­тове за установяване на коронавирус, според съоб­щение на превоз­вача.

По-рано Гър­ция, Чеш­ката репуб­лика, Украйна и Италия съоб­щиха, че са получили маски и медицин­ски материали от Китай, които са били закупени или дарени.

Самолет на Еър Чайна, превоз­ващ 18 тона медицин­ски материали, прис­тигна на 21 март в столицата на Гър­ция Атина. Осем тона от дос­тав­ките са осигурени от китайс­кото правител­с­тво и включ­ват 550 000 санитарни и хирур­гически маски, както и медицин­ски ръкавици, защитни очила, кал­цуни и други. Останалите десет тона медицин­ски материали са осигурени от китайски ком­пании и организации.

Товарен самолет е дос­тавил на 22 март в Чехия пет милиона обик­новени маски, два милиона маски с фил­три и други медицин­ски материали. С друг полет от Китай същия ден в страната са дос­тавени седем милиона обик­новени маски. В петък, 21 март, отново по въз­дух, в чеш­ката столица бяха дос­тавени още над един милион маски от Китай.

На 21 март китайс­кият президент Си Цзин­пин изп­рати телег­рама на сръб­с­кия си колега Алек­сан­дър Вучич, в която обеща да предос­тави на Сър­бия сред­с­тва за медицин­ска защита, както и необ­ходимото оборуд­ване, и да изп­рати в страната медицин­ски специалисти.

По думите на Си Цзин­пин китайс­кото правител­с­тво също така ще окаже помощ на Сър­бия в дос­тав­ките на необ­ходимите за лик­видирането на епидемията продукти.

На 18 март китайс­кият премиер Ли Къцян изрази пред Бойко Борисов в телефонен раз­говор, че страната му е готова да предос­тави помощ на нашата страна под фор­мата на дарение на маски, очила, ръкавици и други защитни сред­с­тва. Китайс­кият премиер каза, че е готов да съдейс­тва на Бъл­гария за установяване на кон­такт с китайски фирми-производители на защитни сред­с­тва и рес­пиратори, за да може, чрез минис­тер­с­т­вата на икономиката и тър­говията на двете страни Бъл­гария да закупува необ­ходимите бройки.

Африка получи преди дни медицин­ски материали, от които има силна нужда за бор­бата с коронавируса, от китайс­кия милиар­дер Джак Ма. Прат­ката от китайс­кия град Гуан­ч­жоу съдържа 5,4 милиона пред­пазни маски, 1,08 милиона теста, 40 000 ком­п­лекта защитно облекло и 60 000 пред­пазни шлема, съоб­щиха етиоп­ски пред­с­тавители и фон­дация Джак Ма. Етиоп­с­кият премиер Абий Ахмед обеща миналата сед­мица да раз­п­редели материалите сред други африкан­ски страни.

Ма изп­рати подобни пратки с медицин­ски материали и до страни в Азия, Европа, Северна и Латин­ска Америка.

В Китай се произ­веж­дат по 116 милиона защитни маски на ден. Един нов завод за такива продукти се строи за шест дни.

12 пъти се е увеличило произ­вод­с­т­вото на маски за месец, а носенето им е задъл­жително в повечето части на Китай.

Влас­тите отдавна съоб­щиха, че са успели да преодолеят дефицита на този продукт от крайна необ­ходимост. И вече могат да го даряват и изнасят, още повече, че овладяват пан­демията.

 

Източ­ник: Дир.бг

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...