Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Mнозинство в Северна Ирландия е срещу напускане на Обединеното кралство

Mнозинство в Северна Ирландия е срещу напускане на Обединеното кралство

Мнозин­с­т­вото от избирателите в британ­с­ката провин­ция Северна Ирлан­дия биха гласували против британ­с­ката провин­ция да напусне Обединеното крал­с­тво, за да се обедини с Репуб­лика Ирлан­дия, ако сега бъде произ­веден референ­дум по въп­роса. Това показ­ват резул­татите от допит­ване, пуб­ликувано вчера от в. “Бел­фаст телег­раф“, предаде Рой­терс.

Обединение на Ирлан­дия биха под­к­репили едва 29 % от гласоподавателите, а 52 % биха били против, сочат резул­татите от анкетата, проведена сред 2000 души. Останалите 19 % от учас­т­ниците в сон­дажа, каз­ват, че не знаят как биха гласували. Ако се изк­лючат отговорите с “не зная“, чис­лата показ­ват съот­ношение от 65 срещу 35 на сто в полза на оставане в със­тава на Обединеното крал­с­тво.

“Дан­ните пред­лагат антидот срещу припов­диг­натите комен­тари в пос­ледно време относно угрозата от ирлан­д­ско обединение“, каза Джон Тон­джи, преподавател по политология в универ­ситета в Ливър­пул, който е ръководил проуч­ването. Той обаче добави, че анкетата е показала, че има двуп­роцен­тово увеличение на под­к­репата за обединение на Ирлан­дия в срав­нение с пос­лед­ното допит­ване от 2017 г. — темп на увеличение, който в рам­ките на две десетилетия може да доведе до мнозин­с­тво за обединена Ирлан­дия.

През 1998 г. беше под­писано т. нар. споразумение от Раз­пети петък за Северна Ирлан­дия, сложило в общи линии край на десетилетията на насилие между католиците националисти, борещи се за сливане с Ирлан­дия, и протес­тан­т­с­ките юнионисти, искащи да останат част от Обединеното крал­с­тво. Споразумението пред­вижда британ­с­кото правител­с­тво да нас­рочи референ­дум, ако наличието на мнозин­с­тво за отделяне изг­лежда вероятно.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...