Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Властите в Хубей забраняват движението на автомобили

Властите в Хубей забраняват движението на автомобили

Властите в Хубей забраняват движението на автомобили

Китай поставя под карантина и банкнотите

Влас­тите в китайс­ката провин­ция Хубей, цен­търът на епидемията от пнев­мония, причинявана от новия коронавирус, съоб­щиха, че ще заб­ранят движението на автомобили в провин­цията. Целта е да се ограничи раз­п­рос­т­ранението на заразата, предаде Рой­терс. В пуб­ликуван документ се посочва, че изк­лючение се прави само за полицейс­ките коли, линей­ките, автомобилите, превоз­ващи стоки от първа необ­ходимост, и колите на общес­т­вените служби.

Редовно ще се правят здравни прег­леди на всички жители на провин­цията. Ком­паниите нямат право да под­новяват работа, без да са получили раз­решение от влас­тите, се казва още в документа, цитиран от Рой­терс.

Китайс­ките власти съоб­щиха днес, че заразените с коронавируса в страната са вече над 68 000, главно в провин­ция Хубей — огнището на вирус­ната пнев­мония Ковид-19. В ежед­нев­ния си бюлетин здрав­ната комисия на провин­цията посочи, че в Хубей са регис­т­рирани 1843 нови случай, което е спад спрямо предиш­ния ден. До момента починалите в резул­тат на коронавируса в кон­тинен­тален Китай са 1662-ма. Един смър­тен случай има в Хон­конг и по един в Япония, Филипините, а в събота и във Фран­ция — пър­вият в Европа. Близо 600 общо са пот­вър­дените случаи на зараза в 25 страни. В петък Египет съобщи за пър­вия случай на вируса на своя територия. Той е първи и за Африка.

Китай почис­тва и пос­тавя под каран­тина бан­к­ноти, които са в обръщение, за да ограничи раз­п­рос­т­ранението на коронавируса. Това съобщи цен­т­рал­ната банка, която отново пот­върди под­к­репата си за ком­паниите, срещащи зат­руд­нения заради епидемията, предаде Епицен­тър. Бан­ките изпол­зва улт­равиолетови лъчи, за да дезин­фек­тират бан­к­нотите, преди да ги зак­лючат и изолират за седем или 14 дни, обясни Фан Ифей, зам.-управител на китайс­ката цен­т­рална банка.Трябва да защитим сигур­ността и здравето на хората, изпол­з­ващи пари в брой, допълни Фан и уточни, че тран­с­ферите на бан­к­ноти между провин­ции са прек­ратени.

Цен­т­рал­ната банка изг­лежда реагира на все по-голямото нежелание на китай­ците да изпол­з­ват пари в брой от страх да не са заразят. Според СЗО коронавирусът Ковид-19 се предава основно по въз­душен път, нап­ример чрез кап­ките слюнка, и чрез физически кон­такт, но също и чрез докос­ване на заразени повър­х­ности, припомня АФП.

България

Икономика

Култура

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2020 В СОФИЯ

Съв­ременна литература, интересни места, извес­тни лица: такава е НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, която запоз­нава широката пуб­лика с откъси от прои…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...