Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин: Европарламентът приравни нацистките агресори със СССР

Путин: Европарламентът приравни нацистките агресори със СССР

Президен­тът на Русия Владимир Путин раз­к­ритикува Европар­ламента, който, според него, се опитва да изк­риви истината за Великата отчес­т­вена война, предаде Епицен­тър. “Опитите за изк­ривяване на историчес­ката истина не прес­тават. Към тях се включиха не само нас­лед­ниците на нацис­т­ките съучас­т­ници, а сега това стигна и до някои доста уважавани меж­дународни инс­титуции и европейски струк­тури“, заяви Путин на заседанието на организацион­ния комитет “Победа“.

Като пример той приведе неот­дав­наш­ната резолюция на Европейс­кия пар­ламент, която “пос­тави на една и съща плос­кост и нацис­т­ките агресори, и Съвет­с­кия съюз. Едва ли не обвинявайки СССР, заедно с нацис­тка Гер­мания, в раз­пал­ването на Втората световна война. Все едно са заб­равили кой нападна Полша на 1 сеп­тем­ври 1939 г. и Съвет­с­кия съюз на 22 юни 1941 г.“, каза той. “А тези, които опит­ват да спорят с такава, неос­новаваща се на нищо реално без­пар­донна лъжа, пред­варително биват обвинени в инфор­мационна война против демок­ратична Европа. Това е цитат“, добави Путин. Президен­тът под­черта, че Русия ще продължи да пуб­ликува архивни материали за вой­ната, в час­т­ност за мъжес­т­вото на защит­ниците и без­чин­с­т­вата на нацис­тите. Путин каза, че опонен­тите все едно нищо не знаят — “или не могат да четат, или не могат да пишат“.

През сеп­тем­ври Европар­ламен­тът прие резолюция “За важ­ността на съх­раняването на историчес­ката памет за бъдещето на Европа“, в която се твърди, че Втората световна война са провокирали Гер­мания и СССР, под­писали пакта “Молотов-Рибентроп“. Тогава Мос­ква рязко осъди “такъв под­ход към историчес­ките данни“.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...