Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28092020

Брой 185, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.68113 BGN1 GBP = 2.14119 BGN1 CHF = 1.81129 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Владимир Путин: България умишлено бави строителството на “Турски поток“ и то под натиск отвън

Владимир Путин: България умишлено бави строителството на “Турски поток“ и то под натиск отвън

Владимир Путин: България умишлено бави строителството на “Турски поток“ и то под натиск отвън

Убедени сме, че реализацията на тези мащабни проекти ще помогне значително да се укрепи енер­гий­ната сигур­ност не само на Сър­бия, но и на целия бал­кан­ски регион и на Европа като цяло“, заяви президен­тът на Русия

Бъл­гария умиш­лено бави реализирането на газоп­ровода “Тур­ски поток“ на своя територия, независимо от неед­нок­рат­ните молби на Мос­ква да ускори строител­с­т­вото. Това заяви президен­тът на Русия Владимир Путин на прес­кон­ферен­ция след среща със сръб­с­кия си колега Алек­сан­дър Вучич в Сочи, съоб­щава “Интер­факс“. Аген­цията отбелязва, че поведението на бъл­гар­с­ката страна за пръв път получава тол­кова тежка политическа оценка от страна на рус­кия лидер.

“Ако бъл­гар­с­кото правител­с­тво не иска да сът­руд­ничи, ние ще намерим други въз­мож­ности за реализирането на газоп­ровода през Южна Европа“, предуп­реди Путин. — Това, което виж­даме, независимо от многок­рат­ните заяв­ления, независимо от многок­рат­ните молби към рус­ката страна да осигурим дос­тав­ките на наш газ през Тур­ция в Бъл­гария, кол­кото и печално да звучи, виж­даме, че бъл­гар­с­ката страна съз­нателно бави реализацията на проекта на своя територия. Искам да заявя това дирек­тно и пуб­лично! Ръковод­с­т­вото на Бъл­гария, след като провали “Южен поток“, се обърна към нас с молба на всяка цена да учас­тва в “Тур­ски поток“. Но очевидно под натиск отвън, сега те показ­ват, че не бър­зат. Но ще видим как по-нататък ще се реализира този проект на бъл­гар­ска територия.“

Сръб­с­кият учас­тък е готов на 85%

стана ясно на срещата между двамата президенти. “Що се отнася до евен­туално учас­тие на Сър­бия в тран­зита на руски газ през “Тур­ски поток“, да, това е въз­можно. Сръб­с­кият учас­тък от газоп­ровода между границите с Бъл­гария и Унгария е почти готов, 90% от тръбите са положени, 85% от тръбоп­ровода са готови. Полагането на тръбите ще бъде завър­шено до сед­мици“, заяви Путин, цитиран от ТАСС.

Президен­тът на Русия раз­каза също, че е пос­тиг­ната договореност за увеличаване мощ­ността на намиращите се в Сър­бия под­земни хранилища от 750 млн куб. м до 2 млрд куб. м. „Убедени сме, че реализацията на тези мащабни енер­гийни проекти ще помогне значително да се укрепи енер­гий­ната сигур­ност не само на Сър­бия, но и на целия бал­кан­ски регион и на Европа като цяло“, каза още Владимир Путин.

В края на октом­ври Путин съобщи, че работите по проекта “Тур­ски поток“ в Бъл­гария и Сър­бия ще бъдат завър­шени към края на след­ващата година, припомня ТАСС. “Тур­ски поток“ преминава по дъното на Черно море до европейс­ката част на Тур­ция и по-нататък до границата с Гър­ция. Пър­вата му тръба е пред­наз­начена за снаб­дяване на тур­с­кия пазар, а втората — за Европа, през териториите на Бъл­гария, Сър­бия и Унгария.

Путин съобщи на прес­кон­ферен­цията, че е обсъдил с Вучич ситуацията на Бал­каните и проб­лема с Косово.”Русия е готова на ком­п­ромиси по косов­с­кия проб­лем, ако Бел­г­рад и Прищина стиг­нат до такъв”, заяви президен­тът. Той каза още, че неговият сръб­ски колега Алек­сан­дър Вучич е приел поканата да гос­тува в Мос­ква за Деня на победата на 9 май 2020 г.

“След­ващата година ще бъде важна дата за всички нас — 75-годишнината от Победата във Великата Отечес­т­вена война. Г-н Вучич прие покана да дойде на тър­жес­т­вата, които ще се проведат на 9 май в Мос­ква“, заяви рус­кият дър­жавен глава.

Путин под­черта: “Ние ще се рад­ваме да видим сръб­с­ките военни сред учас­т­ниците в парада на Чер­вения площад.“

България

Икономика

Култура

Спорт

Сърбин замеси Гришо в скандал с COVID-19

Най-добрият бъл­гар­ски тенисист Григор Димит­ров беше забър­кан в скан­дал с коронавирус в Париж. Треньорът на отс­т­ранения от „Ролан Гарос“ Дами…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Тежка есен за родните картофопроизводители

Тежка есен за родните картофопроизводители

Помощта за бранша е пренебрежимо малка и не покрива дори половината от разходите, направени за тазгодишното производство, казват земеделци

Из…

Прочети още:

Loading...