Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Лидерите на Китай и Северна Корея заявиха, че ще действат за денуклеаризация на Корейския полуостров

Лидерите на Китай и Северна Корея заявиха, че ще действат за денуклеаризация на Корейския полуостров

Лидерите на Китай и Северна Корея заявиха, че ще действат за денуклеаризация на Корейския полуостров

Си Цзинпин и Ким Чен-ун разговаряха за четвърти път от 2018 г. насам

Север­нокорейс­кият лидер Ким Чен-ун заяви, че е готов да работи за втора негова среща на върха с американ­с­кия президент Доналд Тръмп, на която да бъде пос­тиг­нат резул­тат, който ще бъде привет­с­т­ват от меж­дународ­ната общ­ност, предаде Син­хуа след прик­люч­ването на посещението на Ким в китайс­ката столица. Корейс­кият гост раз­говаря с китайс­кия президент Си Цзин­пин и двамата изразиха под­к­репа за денук­леаризацията на Корейс­кия полуос­т­ров.

Ким изрази пред своя домакин надежда, че заин­тересованите страни ще съдейс­т­ват на процеса на ядреното разоръжаване на полуос­т­рова, активно ще под­к­репят КНДР, като отчитат ней­ните опасения, и ще обединят усилия за цялос­тно уреж­дане на процеса на денук­леаризация. Той под­черта също така, че Пхенян е решен денук­леаризацията да бъде пос­тиг­ната изк­лючително по мирен път. Си Цзин­пин от своя страна пред­ложи Китай и КНДР да дейс­т­ват съв­мес­тно за гаран­тирането на мира и раз­витието на региона. “Ние сме заин­тересовани на дейс­т­ваме с вас в обща посока, обединявайки усилията си с другите заин­тересовани страни. С цел гаран­тиране на мира и сигур­ността ние ще съдейс­т­ваме за денук­леаризацията, ще играем кон­с­т­рук­тивна роля за под­дър­жането на дъл­гос­рочен мир в региона“, посочи китайс­кият лидер.

Лидерът на Северна Корея прис­тигна в Пекин на 7 януари с лич­ния си влак, съп­роводен от съп­ругата си И Сол-джу, от своя съвет­ник Ким Йон-чхол, който води преговорите със САЩ, и вън­ш­ния си минис­тър И Йон-хо. Това бе чет­вър­тата среща на върха между двете страни от м.г. насам. Според Син­хуа атмос­ферата на раз­говорите в Пекин е била “сър­дечна и приятел­ска“ и е бил пос­тиг­нат кон­сен­сус по най-важните въп­роси.

Защо зачес­тиха пътуванията на север­нокорейс­кия лидер до Пекин, пише рус­кият в. “Пар­ламен­тар­ная газета“ в заг­лавие на комен­тар за прик­лючилото посещение на Ким Чен-ун в Пекин. Вниманието на светов­ната общ­ност и тази година ще остане приковано към мир­ното уреж­дане на Корейс­кия полуос­т­ров, гласи извод на изданието, свър­зан с “инфор­мацион­ния бум около изненад­ващата за мнозина визита“. Сред “многото очевидни и не дотам мотиви“ за нея всекид­нев­никът изтъква “сверяването на часов­ниците“ между Пхенян и Пекин в навечерието на пред­полагаемата втора среща на Ким Чен-ун с президента на САЩ Доналд Тръмп“. “Ким не може да издържи сам схват­ката с Тръмп“, съот­ветно “Пхенян потърси под­к­репа от Китай“, комен­тира “Независимая газета“.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...