Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Мей се надява до 21 януари депутатите да одобрят споразумението за Брекзит

Мей се надява до 21 януари депутатите да одобрят споразумението за Брекзит

Мей се надява до 21 януари депутатите да одобрят споразумението за Брекзит

Британката се опитва да получи подкрепа от държавите в ЕС

Британ­с­кият пар­ламент ще гласува преди 21 януари дали да одобри споразумението за излизане от ЕС, договорено от премиер­ката Тереза Мей с Брюк­сел, съобщи неин говорител, цитиран от Рой­терс.

Пър­воначално вотът тряб­ваше да се със­тои вчера, но във втор­ник Мей обяви, че ще го отложи, за да потърси допъл­нителни уверения от ЕС, които да гаран­тират, че споразумението ще може да мине през пар­ламента. След некол­код­нев­ните дебати бе станало ясно, че шанс за това засега няма.

Мей се надява въз­ник­налата проб­лемна ситуация да се раз­реши въз­можно най-скоро и въз­намерява да получи необ­ходимите й уверенията от европейс­ките лидери преди 21 януари, за да може отново да внесе споразумението за гласуване в пар­ламента, каза говорителят Джеймс Слек пред репор­тери в Лон­дон.

21 януари бе краен срок правител­с­т­вото на Мей да уведоми пар­ламента за своя план за Брек­зит.

Говорителят съобщи, че меж­дув­ременно премиер­ката е имала “продук­тивна среща“ с холан­д­с­кия премиер Марк Рюте в Хага — пър­вата спирка от спеш­ното й турне из европейс­ките столици. Двамата са се договорили да работят за намиране на изход от въз­ник­налата сложна ситуация.

Уверенията, които Мей иска да получи, са най-вече за пред­видения в споразумението пред­пазен механизъм, който да гаран­тира, че свобод­ният граничен режим между Репуб­лика Ирлан­дия и британ­с­ката Северна Ирлан­дия ще бъде запазен.

Снощи Мей раз­говаря и с гер­ман­с­ката кан­ц­лерка Ангела Мер­кел в Бер­лин. Мей се опитва да получи от Гер­мания обещание за нови преговори по споразумението за Брек­зит. Високопос­тавен гер­ман­ски служител обаче пред­варително заяви, че това няма да стане.

Британ­с­кият печат определи дип­ломатичес­ката совалка на Мей в европейски столици като отчаян опит да спаси споразумението с ЕС за Брек­зит и оценява шан­совете й за успех като нищожни.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...