Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Проруска партия печели най-много гласове на парламентарните избори в Латвия

Проруска партия печели най-много гласове на парламентарните избори в Латвия

Проруска партия печели най-много гласове на парламентарните избори в Латвия

Новото правителство трябва да бъде съставено от представителя на „Съгласие” Вячеславс Домбровскис

Управ­ляващата дес­ноцен­т­рис­тка коалиция в Лат­вия загуби пар­ламен­тар­ното си мнозин­с­тво на изборите в събота, на които най-много гласове получи прорус­ката опозиционна пар­тия “Съг­ласие“. По пос­ледни данни от почти всички сек­ции “Съг­ласие“ печели с 19,91 на сто от гласовете. След­ват популис­т­ката пар­тия “На кого принад­лежи дър­жавата“ с 14,06 на сто и “Нова кон­сер­вативна пар­тия“ (НКП) с 13,60 на сто. В новия Сейм се очер­тава да влязат и още 4 политически сили.

Съюзът “Зелени и фер­мери“ (СЗФ) на министър-председателя Марис Кучин­с­кис получи едва 10 на сто. Неговите коалиционни пар­т­ньори — дяс­ната пар­тия Национално обединение “Всичко за Лат­вия! — Отечес­тво и свобода/ДННЛ“ и дес­ноцен­т­рис­т­ката “Един­с­тво“ също губят места. Те получиха съот­ветно 11 на сто и 6,6 на сто.

“Съг­ласие“ спечели най-много гласове и на предиш­ните два пар­ламен­тарни вота, но не можа да със­тави правител­с­т­вена коалиция. Почти всички останали пар­тии изк­лючиха и този път въз­мож­ността да се коалират с нея. Седем от 16-те пар­тии и съюзи, които учас­т­ваха в изборите, ще влязат в пар­ламента, а преговорите за със­тавяне на коалицията се очаква да се проточат.

Президен­тът на Лат­вия трябва да въз­ложи със­тавянето на правител­с­тво на Вячес­лавс Дом­б­ров­с­кис — кан­дидата за премиер, издиг­нат от “Съг­ласие“. Това заяви вчера лидерът на тази политическа сила Нилс Ушаковс. Според него в Лат­вия не може да има работос­пособна управ­ляваща коалиция без учас­тието на “Съг­ласие“, изразяваща интересите на рус­коезич­ното мал­цин­с­тво. “Правител­с­тво от 56 пар­тии с диамет­рално раз­лични цен­ности“ не може да донесе промени, затова пък “социално отговор­ният под­ход и идеите за съг­ласие между лат­вийци и нелат­вийци биха станали стабилизираща основа за всяко правител­с­тво“, изтъкна Ушаковс.

НКП е готова да поеме със­тавянето на ново правител­с­тво, увери днес пар­тий­ният лидер и кан­дидат за премиер Янис Бор­данс. Той допълни, че допуска въз­мож­ност да преговаря за коалиция с всички пар­тии, влезли в пар­ламента, освен “Съг­ласие“.

Новият Сейм с общо 100 места ще включва едва 35 на сто от досегаш­ните депутати, сред които 15 пред­с­тавители на пар­тия “Съг­ласие“, изчисли ЦИК. Избирател­ната актив­ност е била 54,59 на сто.

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...