Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ким Чен-ун призовава да ускорят стоежа на важна електрцентрала

Ким Чен-ун призовава да ускорят стоежа на важна електрцентрала

Ким Чен-ун призовава да ускорят стоежа на важна електрцентрала

Проектът е започнат още при дядо му Ким Ир-сен преди 30 г.

Север­нокорейс­кият лидер Ким Чен-ун остро раз­к­ритикува мес­тни чинов­ници заради забавянето на голям строителен обект, съоб­щават дър­жав­ните медии в Пхенян, цитирани от АП.

Това е втора подобна критика от страна на Ким, свър­зана със със­тоянието на икономиката, през пос­лед­ните сед­мици.

Необичайно е за дър­жав­ните медии да пуб­ликуват материали с критики на Ким спрямо официални дър­жавни лица.

Екс­перти твър­дят, че лидерът вероятно се опитва да подобри със­тоянието на колабиращата икономика на КНДР и въз­намерява да стовари отговор­ността за икономичес­ките беди върху тях преди вероятно да даде старт на нова икономическа политика.

Пос­лед­ният гняв на Ким, който преговаря със САЩ за отказ от ядрената си оръжейна прог­рама, се изля по време на посещение на строежа на елек­т­рическа цен­т­рала в североиз­точ­ната част на страната.

След като отговор­ните лица го инфор­мирали за проекта и неговото забавяне, той останал “без­мъл­вен“ и “изк­лючително раз­г­невен“, посочва север­нокорейс­ката официална новинар­ска аген­ция КЦТА.

Проек­тът е започ­нат още по времето и по нареж­дане на неговия покоен дядо — основателя на КНДР Ким Ир-сен, преди 30 г. “Ким под­черта, че правител­с­т­вото е определило обекта като целеви и завър­ш­ването му трябва да бъде ускорено“.

Поемайки властта след смъртта на баща си, дик­татора Ким Чен-ун, през 2011 г., 34-годишният Ким обеща да повиши жиз­нения стан­дарт и се опитва да си изг­ради авторитет на млад и модерно мис­лещ лидер, влагайки същев­ременно големи усилия в изг­раж­дането на ядрен потен­циал на страната. При неговото управ­ление икономиката на Северна Корея бележи извес­тно подоб­рение чрез въвеж­дането на някои капиталис­тически елементи, като нап­ример масови отк­рити пазари.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...