Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Евросъюзът е отворен за Македония, обяви еврокомисарят Йоханес Хан

Евросъюзът е отворен за Македония, обяви еврокомисарят Йоханес Хан

Евросъюзът е отворен за Македония, обяви еврокомисарят Йоханес Хан

Вратите на ЕС са широко отворени за Македония и от вас зависи дали ще изпол­з­вате това или не. Вие трябва да вземете решение за бъдещето на своята страна, заяви еврокомисарят Йоханес Хан, който в Скопие официално даде старт на началото на процеса на под­готовка за стар­тиране на преговорите за член­с­тво в ЕС през юни 2019 г., съобщи МИА.

Вратата към ЕС е широко отворена благодарение на рефор­матор­с­ките приоритети, върху които работеше правител­с­т­вото ви през изминалата година, но и на пос­тиг­натите договори за доб­росъсед­с­тво с Бъл­гария и за името с Гър­ция, заяви Хан.

Народът показа отпор и изд­ръж­ливост, станахте страна за пример в региона и модел как останалите да решават своите двус­т­ранни проб­леми, заяви Хан на съв­мес­тна прес­кон­ферен­ция с премиера Зоран Заев.

Той привет­с­тва получаването на покана за член­с­тво в НАТО, изтък­вайки, че това ще означава повече сигур­ност и прос­перитет за граж­даните на Македония.

На заседанието на правител­с­т­вото, на което присъс­тва Хан, бяха взети решения, с които започва процесът за под­готовка на присъединителни преговори с ЕС. За главен преговарящ е наз­начен вицеп­ремиерът Буяр Османи, а за тех­нически преговарящ – премиер­с­кият съвет­ник Боян Маричич.

Заев под­черта, че преговорите с ЕС са “историческа задача“ и “вър­ховен приоритет“. Затова изп­ращаме пос­лание, че процесът ще бъде ръководен от правител­с­т­вото, но в него ще учас­т­ват и пар­ламен­тът, опозицията, съдеб­ната сис­тема, граж­дан­с­кото общес­тво, заяви Заев.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие