Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Днес продължат преговорите за мирна смяна на властта в Армения

Днес продължат преговорите за мирна смяна на властта в Армения

Днес продължат преговорите за мирна смяна на властта в Армения

Министрите на Саркисян дори не успяха да положат клетва

Лидерът на опозицията в Армения, депутатът Никол Пашинян заяви на митинг в цен­търа на Ереван, че днес ще продъл­жат преговорите за мирна смяна на властта с и.д. премиера Кареном Карапетян, предаде ТАСС.

“В сряда в 10,00 ч. ще продъл­жим преговорите за мирна смяна на властта с Кареном Карапетян. Мисля, че след остав­ката на премиера Сар­кисян властта раз­бира, че нашите дейс­т­вия ще продъл­жат така, както бяхме обявили. Ние ще пос­тиг­нем пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори“, каза Пашинян.

Той каза още, че революцията, която е победила, не е свър­зана със световни геополитически цен­т­рове. “Искам още вед­нъж да уверя всички, че нашата “кадифена революция“ има чисто армен­ски корени. Недейте да свър­з­вате нашите дейс­т­вия с геополитически цен­т­рове на света. Този процес е ясен за всички, каза Карапетян .

Президен­тът на Армения Армен Сар­кисян прие остав­ката на правител­с­т­вото. Съот­вет­ният указ на дър­жав­ния глава беше под­писан в понедел­ник вечерта и качен на сайта на президента. Премиерът Серж Сар­кисян под натиска на опозицията подаде оставка. Изпъл­няващ длъж­ността стана пър­вият вицеп­ремиер Карапетян. Съг­ласно закона, членовете на кабинета продъл­жават да изпъл­няват задъл­женията си до наз­начаването на нови минис­три.

Правител­с­т­вото, което подаде оставка, просъщес­т­вува най-кратко време за цялата история на Армения. Премиер­с­т­вото на Сар­кисян продължи непълна сед­мица. На 9 април той завърши 10-годишното си пребиваване на президен­т­с­кия пост, а на 17 април беше изб­ран от пар­ламента и с указ на президента наз­начен за премиер. След наз­начаването на премиер започна сфор­мирането на новото правител­с­тво, което прик­лючи едва в понедел­ник вечерта. По това време обаче премиерът Сар­кисян вече беше подал оставка под натиска на протес­т­ното движение, организирано от опозицията. Всичко стана толоква бързо, че членовете на кабинета не успяха дори да положат клет­вата, пред­видена за тях от новата редак­ция на кон­с­титуцията.

“Кан­дидатурата на новия премиер трябва да бъде издиг­ната от фрак­циите в пар­ламента в срок от една сед­мица. Гласуването в пар­ламента ще е на 2 май.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие