Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Италианско гражданство получава болното британче Алфи Еванс

Италианско гражданство получава болното британче Алфи Еванс

Италианско гражданство получава болното британче Алфи Еванс

Ватикана болница “Бамбино Джезу“ в Рим може до приеме момченцето

Неиз­лечимо бол­ното британ­ско мом­ченце Алфи Еванс получи италиан­ско граж­дан­с­тво с надежда това да помогне то да бъде прех­вър­лено в бол­ница в Италия, съобщи италиан­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво, цитирано от ДПА.

“Италиан­с­кото правител­с­тво се надява, че като италиан­ски граж­данин, мом­чен­цето ще може да бъде прех­вър­лено незабавно в Италия“, посочи в изяв­ление минис­тер­с­т­вото.

Алфи Еванс, който на 9 май ще навърши 2 години, страда от недиаг­нос­тицирано дегенеративно заболяване на мозъка, смятано за нелечимо.

Родителите му обаче водят битка срещу препоръката на лекарите сис­темите, които го под­дър­жат жив, да бъдат изк­лючени.

Админис­т­рираната от Ватикана бол­ница “Бам­бино Джезу“ в Рим пред­ложи по-рано да приеме детето, а папа Фран­циск пред­ложи пуб­лично под­к­репата си на родителите му.

Бих искал за пореден път да заявя и пот­върдя, че един­с­т­веният творец на живота, от началото до естес­т­вения му край, е Бог, а наш дълг е да правим всичко, за да пазим живота, каза преди дни папата.

По-рано вчера Европейс­кият съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страс­б­гург отказа да се намеси по случая.

ЕСПЧ обяви, че обжал­ването, внесено от родителите на Алфи, не може да бъде прието, но не посочи на какви основания.

Над 170 000 души под­писаха петиция в интер­нет, призоваваща лекарите да поз­волят Алфи да бъде прех­вър­лен от Дет­с­ката бол­ница “Олдър Хей“ в Ливър­пул в някоя друга бол­ница, където да не изк­люч­ват животос­п­расяващите сис­теми на Алфи.

Алфи е в бол­ница в Ливър­пул от декем­ври 2016 г. Неговите родители искаха детето им да бъде прех­вър­лено в педиат­рич­ната бол­ница “Бам­бино Джезу“ в Рим, админис­т­рирана от Ватикана.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие