Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Да се вдигне жизненият стандарт, да се подобри здравеопазването

Да се вдигне жизненият стандарт, да се подобри здравеопазването

Да се вдигне жизненият стандарт, да се подобри здравеопазването

Рус­кият президент Владимир Путин очерта редица амбициозни икономически цели, обещавайки увеличаване на жиз­нения стан­дарт, подоб­ряване на здравеопаз­ването и образованието, изг­раж­дане на модерна инф­рас­т­рук­тура в годиш­ното си обръщение пред пар­ламента в Мос­ква, предаде ТАСС.

Путин отп­рави обръщението си малко преди президен­т­с­ките избори на 18 март, при които се очаква той да спечели чет­върти ман­дат.

Русия трябва да пос­тигне тех­нологичен пробив, за да положи основите на бъдещо успешно раз­витие, заяви дър­жав­ният глава.

Той под­черта необ­ходимостта от борба с бед­ността, припом­няйки, че 20 млн. рус­наци в момента живеят под прага на бед­ността, рав­няващ се на около 180 долара месечно.

Путин посочи, че страната трябва да вземе мерки за подоб­ряване на здравеопаз­ването и пос­тави за цел очак­ваната средна продъл­жител­ност на живота, която в момента е 73 години, да над­х­върли 80 години през идното десетилетие.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие