Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Брюксел остава под напрежение

Брюксел остава под напрежение

Брюксел остава под напрежение

Таксита искали по 300-600 евро до второто столично летище “Шарлероа“

Брюк­сел остава под нап­режение два дни след атен­татите на летището и в мет­рото. В пос­тоян­ния поток от съоб­щения за нови полицейски операции вчера пътен инцидент между пат­рулка и цивилен автомобил в цен­търа на града предиз­вика за кратко подоз­рения за нов заловен съучас­т­ник на терорис­тите.

Заради шофьор, който не се под­чинил незабавно на полицейски раз­пореж­дания, улица в цен­търа бе зат­ворена за кратко, а водачът — задър­жан. Пър­воин­с­тан­цион­ният съд бе зат­ворен заради лип­сата на въз­мож­ност да бъде пос­тавен под дос­татъчно охрана.

На няколко гари в страната, както и в сред­с­тво на град­с­кия тран­с­порт в Брюк­сел, бяха извър­шени операции за проверка на съм­нителен багаж. В нито един от случаите опасенията не бяха пот­вър­дени.

Админис­т­рацията на летище “Шар­лероа“, раз­положено на около 50 км от Брюк­сел, съобщи, че път­ници, прис­тиг­нали с так­сита от бел­гийс­ката столица в деня на терорис­тич­ните нападения, са се оплакали, че шофьорите са им поис­кали около 300 евро, предаде ТАСС. В други случаи са били искани дори 600 евро.

“Това е истин­ски рекет, позор за такъв момент, когато трябва да бъде проявена всеобща солидар­ност“, въз­мути се Лоран Левек от летищ­ните власти.

Недоб­росъвес­тни так­симет­рови шофьори без притес­нение са завишили двойно цената на превоза, посочва бел­гийс­кият вес­т­ник “Дер­ниер йор“. Път­ниците, чиито полети са били пренасочени към “Шар­лероа“, не са имали друг избор, тъй като целият общес­т­вен тран­с­порт бе парализиран заради нападенията.

Онлайн изданието “Вен минют“ пък инфор­мира, че някои так­симет­рови превоз­вачи с мотоцик­лети са поис­кали за този мар­ш­рут 600 евро.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие