Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Джон Кери иска намаляване на насилието в Сирия

Джон Кери иска намаляване на насилието в Сирия

Джон Кери иска намаляване на насилието в Сирия

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Джон Кери заяви в Мос­ква, че крех­кото час­тично примирие в Сирия е намалило рав­нището на насилие там, но той иска то да отс­лабне още повече, а потокът от хуманитарна помощ да се увеличи, предаде Рой­терс.

В интерес на истината преди 3 сед­мици мал­цина смятаха, че прек­ратяване на бой­ните дейс­т­вия в Сирия е въз­можно, заяви Кери пред рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров.

Дейс­т­ваме в тясно сът­руд­ничес­тво, включително при работата в Меж­дународ­ната група за под­к­репа на Сирия. Макар и крехко, спирането на огъня дава резул­тат, отбеляза Кери. Според някои оценки насилието е намаляло с 8590 процента, добави Кери.

Мос­ква и Вашин­г­тон пос­тиг­наха нап­редък по много въп­роси, каза Кери и припомни, че това е третото му посещение в Мосва за по-малко от година.

Рав­ноп­рав­ният диалог между Русия и САЩ за Сирия поз­воли да се пос­тигне успех. Трябва да продъл­жим да работим за установяване на рав­новесие в интересите ни, каза Лав­ров в началото на срещата.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие