Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ако Гърция излезе от валутния съюз, ще я последват Испания и Италия

Ако Гърция излезе от валутния съюз, ще я последват Испания и Италия

Ако Гърция излезе от валутния съюз, ще я последват Испания и Италия

Златото, което нацистите отнесоха от Атина, струваше много пари, напомня министър Каменос

Ако Гър­ция напусне еврозоната, ще се получи ефект на доминото, който ще пов­лече Испания и Италия и дори Гер­мания. Затова трябва да намерим някакво решение в рам­ките на еврозоната, но то не трябва да се свежда до това гър­ците да са все задъл­жени да плащат. Тази прог­ноза нап­рави вчера гръц­кият минис­тър на отб­раната Панос Каменос пред гер­ман­с­кия в. “Билд“.

Каменос изразява убеж­дението си, че Гър­ция не се нуж­дае от трети спасителен план, а по-скоро от “под­с­т­рижка, като тази, която получи Гер­мания през 1953 г. на кон­ферен­цията по дълга в Лон­дон“. Под под­с­т­риж­ката Каменос има пред­вид опрощаване на основ­ната част от дълга на Гер­мания, след като бе разорена във Втората световна война. Каменос пов­дига отново и въп­роса за репарациите за нанесените от нацис­тите щети на Гър­ция по време на вой­ната с претен­цията, че всички други европейски страни са били обез­щетени освен Гър­ция. “За нас това не е дейс­т­вие срещу Гер­мания, а исторически дълг. Златото, което нацис­тите отнесоха в Бер­лин от Атина струваше много пари“, изтъква. Каменос, който е и лидер на дяс­ната пар­тия Независими гърци, коалиционен пар­т­ньор на СИРИЗА в гръц­кото правител­с­тво. Той не пропуска да отбележи„ че Гър­ция губи много пари от сан­к­циите на ЕС срещу Русия заради украин­с­ката криза и, че поради това Атина трябва да бъде ком­пен­сирана от ЕС.Стрели той отп­равя и към гер­ман­с­кият финан­сов минис­тър Вол­ф­ганг Шойбле. „Шойбле тряб­ваше да изос­тави поста си на пар­тиен лидер на Хрис­тиян­демок­ратически съюз, защото беше замесен в коруп­ционна афера. През 2000 г. Шойбле напусна поста си начело на гер­ман­с­ките кон­сер­ватори, след като получи от тър­говец на оръжия голяма сума в брой, за да финан­сира пар­тията.

Пред­седателят на Европейс­кия пар­ламент Мар­тин Шулц призовава гръц­кия премиер Алек­сис Цип­рас да раз­т­рогне коалицията на СИРИЗА с пар­тията Независими гърци. “Смятам, че коалиция на лява пар­тия с тази дясна популис­тка пар­тия е грешка“, казва Шулц в интервю за гер­ман­с­кия в. “Фран­к­фур­тер алгемайне зон­таг­с­цай­тунг“.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие