Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Крим отбеляза годишнината от референдума

Крим отбеляза годишнината от референдума

Година след референ­дума в Крим за присъединяването му към Русия, полуос­т­ровът отбелязва днес тър­жес­т­вено този ден. В изяв­ление по повод годиш­нината пред­седателят на крим­с­кия пар­ламент Владимир Кон­с­тан­тинов заявява: “Ние заедно с Велика Русия градим нов Крим”. Никакви сан­к­ции, никакви зап­лахи, никакъв шан­таж или лъжа на враговете ни няма да накарат жителите на Крим да се откажат от избора си. Руски Крим ще прос­перира и ще задоволява сам нуж­дите си. На 16 март преди година 97 процента от жителите на Крим, с преоб­ладаващо рус­коезично население, под­к­репиха на референ­дум присъединяването на полуос­т­рова към Русия.

“Докато в Украйна хун­тата, омър­сила ръцете си с кръв, под­к­репяна от ней­ните американ­ски и европейски попечители, е в процес на елиминиране на соб­с­т­вените си пат­риоти, жителите на Крим живеят в мир и в хар­мония в лоното на мул­тинационал­ното руско семейс­тво“, казва Владимир Кон­с­тан­тинов.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие