Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Нидерландски хакер похитил личните данни на близо 9 млн. души

Нидерландски хакер похитил личните данни на близо 9 млн. души

Нидер­лан­д­ски хакер, арес­туван през ноем­ври м. г., се е сдобил и е пред­ложил за продажба пъл­ните имена, адреси, дата на раж­дане на почти всички жители на Авс­т­рия, съобщи авс­т­рийс­ката полиция, цитирана от Рой­терс и БТА.

Пот­ребител, за когото се пред­полага, че е самият хакер, е пред­ложил дан­ните за продажба в онлайн форум през май 2020 г., посоч­вайки, че те съдър­жат “пъл­ните имена, пола, адреса и датата на раж­дане на почти всеки граж­данина“ на Авс­т­рия, се казва в изяв­ление на полицията. В изяв­лението се казва също, че раз­с­лед­ващите са пот­вър­дили автен­тич­ността на дан­ните. Става дума за лич­ните данни на близо 9 млн. души. Трябва да се има пред­вид, че населението на Авс­т­рия е приб­лизително 9,1 млн. души. На сайта хакерът е пред­ложил за продажба подобни данни от Италия, Нидер­лан­дия и Колум­бия, съобщи авс­т­рийс­ката полиция, допъл­вайки, че не раз­полага с повече под­роб­ности.

Инфор­мацията от Авс­т­рия е т.нар. регис­т­рационни данни — основна инфор­мация, вкл. нас­тоящ адрес, която жителите трябва да предос­тавят на влас­тите. “Тъй като тези данни са дос­тъпни в интер­нет, трябва безус­ловно да се приеме, че те, изцяло или час­тично, неиз­бежно са в ръцете на прес­тъп­ници“, заяви полицията, като добави, че се смята, че неиз­вес­тни хора са платили за дан­ните. 25-годишният заподоз­рян, който е бил арес­туван в апар­тамент в Амс­тер­дам, е бил поз­нат на меж­дународ­ната полиция и се раз­с­ледва от нидер­лан­д­с­ката полиция и съдеб­ните власти, съобщи авс­т­рийс­ката полиция. Говорител добави, че изяв­лението е пуб­ликувано едва сега, за да не бъдат въз­п­репят­с­т­вани тези раз­с­лед­вания. Полицията не даде под­роб­ности за пос­лед­с­т­вията за сигур­ността на дан­ните на авс­т­рий­ците.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие