Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Властите в Луганска и Херсонска област искат официално да се присъединят към Русия

Властите в Луганска и Херсонска област искат официално да се присъединят към Русия

Властите в Луганска и Херсонска област искат официално да се присъединят към Русия

Кремъл: “Специалната военна операция ще продължи най-малко до освобождаването на цялата Донецка област

Украйна поиска от Запада тан­кове, бойни самолети, далекобойна артилерия, сис­теми за ПВО и ПРО

Прорус­ките власти в Луган­ска и Хер­сон­ска област в Украйна заявиха, че официално са поис­кали от президента Владимир Путин да ги включи в със­тава на Рус­ката федерация след края на “референ­думите“, които Западът осъди като нелегитимни, предаде Епицен­тър.

“С оглед на факта, че населението на репуб­ликата одобри решението на референ­дума, ви моля да раз­г­ледате въп­роса за присъединяването на Луган­с­ката народна репуб­лика (ЛНР) към Русия като субект на Рус­ката федерация“, заяви лидерът на ЛНР Леонид Пасеч­ник. В пос­лание, пуб­ликувано в “Телег­рам“, наз­наченият от Русия управител на Хер­сон­ска област заяви, че регионът е нап­равил “исторически избор“ в полза на Русия.

В сряда Кремъл заяви, че т.нар. от него “специал­ната военна операция“ в Украйна трябва да продължи, поне докато Русия не поеме пълен кон­т­рол над Донецка област в Източна Украйна, съоб­щава Рой­терс. По време на ежед­нев­ния брифинг говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков каза, че воен­ната кам­пания в Украйна ще продължи “като минимум“ до “освобож­даването“ на “Донец­ката народна репуб­лика“, имайки пред­вид под­к­репяната от Русия админис­т­рация на този украин­ски регион. Пес­ков не раз­кри много под­роб­ности, като посочи, че Русия ще продължи своята “специална операция“, дори след като четирите региона на Украйна, в които се проведоха “референ­думи“, станат част от Рус­ката федерация.

По-рано четирите региона в Украйна обявиха, че “референ­думите“ са прик­лючили, като посочиха, че всички те са гласували за присъединяване към територията на Русия. Меж­дународ­ната общ­ност преоб­ладаващо се противопос­тавя на подобен ход, наричайки тези референ­думи “незаконни“ и “фал­шифицирани“.

Украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски определи дейс­т­вията на Мос­ква в четирите украин­ски провин­ции, където се проведоха референ­думи за присъединяване към Русия като “отк­ровен фарс“. Той под­черта, че ако украин­ски земи бъдат анек­сирани, няма да има никакви преговори с рус­кия президент Владимир Путин. Във видеооб­ръщение към Съвета за сигур­ност на ООН, който се събра, за да обсъди ситуацията в Украйна, украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски призова за въвеж­дането на нови строги глобални сан­к­ции срещу Русия и поиска ясни и юридически обвър­з­ващи гаран­ции за колек­тивна сигур­ност. Той обвини Русия в “брутално нарушаване на устава на ООН“, тъй като се опитва да анек­сира територии, зав­зети със сила. Меж­дув­ременно Киев призовава ЕС, НАТО и Г-7 незабавно и значително да увеличат натиска върху Русия, по-конкретно като наложат нови тежки сан­к­ции и значително увеличат воен­ната помощ за Украйна. Украин­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво поиска “тан­кове, бойни самолети, далекобойна артилерия, сис­теми за противовъз­душна и противоракетна отб­рана“.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...