Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Над половината германци имат пълна ваксина срещу COVID-19

Борис Джонсън иска американците отново да пътуват свободно до Великобритания

Над половината жители на Гер­мания вече са изцяло вак­синирани срещу COVID-19. . Това заяви вчера здрав­ният минис­тър на фона на опасения от ново засил­ване на заболеваемостта, предаде АФП.

“Повече от половината гер­манци (50,2 на сто или 41,8 млн.) имат пълна вак­синационна защита, 61,1 процента (50,85 млн.) от граж­даните са получили поне една доза“, посочи в Туитър Йенс Шпан. “Кол­кото повече хора се вак­синират сега, тол­кова повече сигур­ност ще имаме наесен и през зимата!“, нас­тоя той. Вак­сините в страната вече са дос­татъчно, но в пос­ледно време кам­панията губи темпо и още е далеч пос­тавената цел от 80 процента вак­синирани за пос­тигане на колек­тивен имунитет.

Вчера…

Прочети още…

Пхенян и Сеул водят разговори за среща на върха

Пхенян и Сеул водят разговори за среща на върха

Сенверна и Южна Корея отварят отново бюрото за връзка в граничното селище Панминчжон

Северна Корея и Южна Корея водят раз­говори за отваряне наново на съв­мес­т­ното бюро за връзка, което Пхенян зрелищно взриви миналата година и за провеж­дане на среща на върха в рам­ките на усилията за въз­с­тановяване на отношенията, казаха три добре осведомени източ­ника от южнокорейс­кото правител­с­тво, цитирани от Рой­терс.

Южнокорейс­кият президент Мун Дже-ин и север­нокорейс­кият лидер Ким Чен-ун тър­сят начини за…

Прочети още…

Разговори между САЩ и Русия за стратегическата стабилност започнаха в Женева

Президен­тите Владимир Путин и Джо Бай­дън, чиито страни притежават 90 процента от светов­ните арсенали от ядрено оръжие, се споразумяха за започ­ване на двус­т­ранен диалог за стратегичес­ката стабил­ност, за да се “положат основите на бъдещия кон­т­рол над въоръженията и на мерки за намаляване на риска“.

Кон­к­рет­ният обх­ват на еднод­нев­ните двус­т­ранни дис­кусии не беше оповес­тен, но анализатори очак­ват те да станат начало на процес за стабилизиране на обтег­натите им отношения. “Раз­говорите трябва да…

Прочети още…

ЕК е сключила договор за доставка на лекарство срещу коронавируса

Европейс­ката комисия съобщи вчера, че е сключила договор за дос­тавка на лекар­с­тво против ковид, произ­веж­дано от “Глаксо Смит Клайн“. В съоб­щението на ЕК се уточ­нява, че препаратът (sotrovimab/VIR-7831) още не одоб­рен от Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата (ЕАЛ). Допълва се, че приложението на лекар­с­т­вото ще бъде въз­можно след раз­решение от ЕАЛ или от здрав­ните власти на дър­жавата, която прецени да го прилага.

Пред­виж­данията са препаратът да предот­в­ратява тежки случаи на новото заболяване…

Прочети още…

ООН: Голямо количество астероиди застрашават Земята

ООН: Голямо количество астероиди застрашават Земята

Човечес­т­вото поз­нава само около 40 процента от големите и пресичащи зем­ната орбита астероиди и комети, пише РИА “Новости“, цитирана от БГНЕС. Освен това днес са извес­тни над 25 000 такива обекта, се казва в док­лад, пуб­ликуван на уеб­сайта на Научно-техническия под­комитет на Комитета на ООН за мирно изпол­з­ване на кос­мичес­кото прос­т­ран­с­тво.

“Смята се, че са иден­тифицирани само около 40 процента от значимите обекти в близост до Земята“, се казва в док­лада. Докумен­тът отбелязва, че през 2020

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие