Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била отп­равена към светов­ния шам­пион Кар­лос Насар, европейс­кия пър­венец Божидар Анд­реев и Мар­тин Тошев.

Делегация на Катар е била у нас, но си е тръг­нала с празни ръце, съоб­щава bTV. Тримата продъл­жават под­готовка с национал­ния отбор, след като са получили обещание за подоб­рени финан­сови условия на среща със спор­т­ния минис­тър Радос­тин Василев.

Пред­с­тавителите на Катар били готови да платят за прив­личането на тримата родни щан­гисти, за да пред­с­тавят араб­с­ката страна на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 година. Те са искали да се въз­пол­з­ват от лошото финан­сово със­тояние на бъл­гар­с­ката федерация, нис­кото зап­лащане на със­тезателите и нераз­бориите в род­ните щанги. Това бе и причината Бъл­гария да няма учас­т­ник на европейс­кото за младежи в Гър­ция. В щан­гите, когато получиш раз­решение от соб­с­т­вената си федерация, няма никакъв проб­лем вед­нага да започ­неш да се със­тезаваш за друга страна.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Земеделие