Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Виктор Касай: Ще опитам да намаля грешките на реферите в България

Виктор Касай: Ще опитам да намаля грешките на реферите в България

Виктор Касай: Ще опитам да намаля грешките на реферите в България

Тук съм, за да внеса справедливост на терена и в отношенията, заяви новият шеф на Съдийската комисия

Новият пред­седател на Съдийс­ката комисия към БФС Вик­тор Касай бе официално пред­с­тавен пред медиите. Унгар­с­кият специалист заяви, че неговата основна цел е да се намалят греш­ките на род­ните рефери. “За мен това е голямо предиз­викател­с­тво. Съдийс­т­вото винаги е интересна тема, независимо в коя част на света. Идеята на моето прив­личане е раз­виването на нови проекти в бъл­гар­с­кото съдийс­тво. Надявам се двете страни да сме си пол­зот­ворни. Моята цел е да намаля, докол­кото мога, греш­ките на съдиите. Ще се опитам с всички сили да го пос­тигна. В момента с моите колеги събираме инфор­мация какво е актуал­ното със­тояние на бъл­гар­с­кото съдийс­тво. Когато имаме цялос­т­ната кар­тина, ще вземем решения как да процедираме с най-належащите проб­леми и въп­роси. Не можем да гаран­тираме на 100% изчис­т­ването на всички грешки. Ще се опитаме да ги сведем до минимум. Много съм щас­т­лив, че имаме въз­мож­ност да изпол­з­ваме сис­темата ВАР. Тя помага не само на съдиите, но и на клубовете и тех­ните фенове“, заяви Вик­тор Касай

“Всички трябва да сме доволни, че имаме ВАР в шам­пионата. Това е пър­вият сезон на сис­темата в Бъл­гария. Не са проведени много мачове, съдиите трябва да трупат опит. Средно реферите са изпол­з­вали сис­темата по 3, 4 пъти, което не е дос­татъчно. Тепърва трябва да подоб­ряват нивото си, но съм сигурен, че с времето ще се справят все по-добре. Повече от 100 години съдиите са раз­полагали само със свирка и кар­тони. Вече могат да променят решенията си в хода на мача. Прак­тиката сочи, че пър­вите една, две години винаги са трудни, но нещата значително ще се подоб­рят. Аз съм тук, за да работя със съдиите, а не с клубовете. Раз­бира се, ние сме в кон­такт, тъй като всички искаме фут­болът да се раз­вива. Уважавам всички клубове, но ще ги третирам абсолютно еднакво. Не искам да говоря за странични отношения. Тук съм, за да внеса справед­ливост на терена и в отношенията. Ако даден рефер се справя добре, то той ще получава повече наряди. Аз държа на справед­ливостта. Призовавам всички клубове да ми вяр­ват“, продължи новият шеф на арбит­рите.

“Георги Кабаков има много добра меж­дународна репутация. Взе учас­тие в семинара на реферите, които са в групата за Светов­ното в Катар. Аз три пъти съм бил в тази позиция. Това е много специален момент за него, а и за бъл­гар­с­кото съдийс­тво. Моята амбиция е да отк­рия още талан­т­ливи рефери като Георги Кабаков. Той си остава номер 1 към момента и ще го под­к­репяме по всякакъв начин, за да дос­тигне до светов­ното пър­вен­с­тво. Съдийс­т­вото е маратон. Трябва много време, за да може един рефер да стигне до мач от високо ниво. Нашата цел ще е да отк­рием нови диаманти, които да шлифоваме и да им помог­нем да дос­тиг­нат точно до такива двубои. Нав­сякъде фут­болът е раз­личен, правилата обаче са еднакви. Спецификата е да отк­рием съдии, които да спаз­ват правилата. За щас­тие, реферите тук са бъл­гари. Не искам да ги променям, важ­ното е те да си вър­шат работата“, завърши Вик­тор Касай.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Земеделие