Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Депутат от ГЕРБ на хранилка във футболната ни централа

Депутат от ГЕРБ на хранилка във футболната ни централа

Депутат от ГЕРБ на хранилка във футболната ни централа

Президентът на БФС Борислав Михайлов явно връща жеста към бащата на Стефан Апостолов – Апостол Апостолов, заяви Димитър Бербатов

На свет­кавична кариера в сис­темата на БФС се радва народ­ният пред­с­тавител от ГЕРБ Стефан Апос­толов. Без да фигурира в лис­тата на съдийс­ките наб­людатели в професионал­ния фут­бол, 10 дни след кон­г­реса на цен­т­ралата, той бе наз­начен за такъв на мача Марек – Лев­ски (Лом) от Втора лига. Вторият двубой, на който Апос­толов беше съдийски наб­людател — е дебют в Първа лига на Лев­ски – Ботев (Пд) на 4 декем­ври.

Според дейс­т­ващата нор­мативна уредба ран­г­лис­тата на съдийс­ките наб­людатели се изработва преди началото на сезона и се одоб­рява от Изпъл­нител­ния комитет на БФС. Така и се е случило, като всичко е пуб­ликувано от сайта на цен­т­ралата. Преди да влезеш в ран­г­лис­тата за двете професионални групи, трябва да си учас­т­вал на семинар, както и да положиш изпит във вид на тест. Стефан Апос­толов не е учас­т­вал на семинарите и изпитите. Според екс­перти това е нарушение на кон­вен­цията на УЕФА, която е под­писана от Бъл­гария.

Стефан Апос­толов е депутат от ГЕРБ в пос­лед­ните няколко пар­ламента, като винаги е пос­леден в лис­тата в Благоев­г­рад, след което се изс­т­релва на първо място заради преферен­циите. 33-годишният Апос­толов е син на кмета на Симитли и бивш елитен рефер Апос­тол Апостолов-Поли“, пише Марица.

Димитър Бер­батов също алар­мира за решението за включ­ването на бив­шия фут­болен рефер и нас­тоящ депутат Стефан Апос­толов като съдийски наб­людател на двубой от Втора лига, а след това и на дер­бито на кръга в елита Лев­ски — Ботев (Пд). “Без да бъде включен в лис­тите на съдийс­ките наб­людатели в началото на сезон 2021/2022, бив­шият рефер Стефан Апос­толов извед­нъж се появи като съдийски наб­людател на мач от Втора лига и вед­нага след това го виж­даме и като такъв на срещата между Лев­ски и Ботев (Пд). Така Борис­лав Михай­лов явно връща жеста към бащата на Стефан Апос­толов – Апос­тол Апос­толов (все още кмет на Симитли), за актив­ната му работа в полза на Михай­лов във връзка с извън­ред­ния кон­г­рес на БФС преди по-малко от два месеца. Апостолов-младши дори бе включен в новия Изпъл­нителен комитет на Михай­лов, но отпадна след гласуването на клубовете – явно паметта им от изявите на младия Апос­толов като депутат, демон­с­тирал невероятни умения, четейки речи от пар­ламен­тар­ната трибуна, не е къса и набързо бе зачер­к­нат от делегатите. Чудейки се как да поп­рави „греш­ката“, за да се отб­лагодари на Апос­толови, самообявилият се за победител на изборите на пос­лед­ния кон­г­рес на БФС Михай­лов, под­х­върли на Апос­толови кокалче с надеж­дата да се отърве от ангажимента си към тях. Дано всъщ­ност е така, защото иначе нищо чудно в скоро време да видим Стефан Апос­толов като пред­седател на съдийс­ката комисия или съдийски наб­людател на УЕФА. Верен на прин­ципите си, Борис­лав Михай­лов без­с­рамно демон­с­т­рира типичен пример за поред­ната зависимост. Този път президен­тът на БФС бе овладян и под­чинен от Апос­толови от Симитли. Как иначе да си обяс­ним погаз­ването на Устава и наред­бите на БФС в тяхна полза?“, пише Димитър Бер­батов.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...