Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъл­нител­ният дирек­тор на Лев­ски Ивайло Ивков даде прес­кон­ферен­ция, на която инфор­мира медиите и спор­т­ната общес­т­веност, че финан­совото със­тояние на клуба пак е критично. “Периодично ние чрез вас, уважаеми жур­налисти, ще се отчитаме за свър­шеното. Въз­дър­жах се и не съм дал нито едно интервю, за да се знае, че на тези прес­кон­ферен­ции ще кажа всичко важно. Всички ще бъдат третирани по един и същи начин“, започна Ивков.

“Пред­полагам, че има интерес към прав­ните казуси и кредиторите. Три са случаите, които се отк­рояваха там. Имам пред­вид раз­мера на дъл­жимите суми, начина на изп­лащането. Иначе са доста повече от три… Имаме под­писано споразумение с г-н Хуб­чев и неговия екип. Вече е платена и пър­вата вноска в срок. Там сумата е притес­нителна. Няма да се впус­кам и ще остава верен да не анализирам какво се е случило в миналото… При него сумата е раз­с­рочена за след­ващите 6 месеца на вноски. Никак не съм щас­т­лив с това споразумение, но то беше неиз­бежно с оглед със­тоянието, в което е клуба. Там не бяха пос­тиг­нати договорености за никакви отс­тъпки. 800 000 лева е останалата сума, която включва лихви и глав­ници. Такъв тежък случай не сме имали с нито един чуж­денец в Лев­ски“, уточни изпъл­нител­ният дирек­тор на клуба.

Вторият случай е със Симеон Слав­чев, който не влиза в плановете на треньор­с­кия щаб. Имаше договор с за още година и половина. След проведени преговори и раз­биране от другата страна сключихме много добро споразумение с г-н Слав­чев и неговия агент. 12 000 евро плюс зап­латите до края на годината ще бъдат изп­латени. Това е доста добро решение на този казус. Водихме тежки преговори, но в рам­ките на десетина дни успяхме да прик­лючим. Третият случай е Насиру Мохамед. Има решение на ФИФА за дъл­жимата му сума — 395 000 евро. Ще нап­равим така тази сума да не е изис­куема до края на годината и да не влияе на лиценза на клуба. Вяр­ваме, че ще можем да пос­тиг­нем и там едно относително добро споразумение. Очевидни са щетите от тези случаи. Няма нужда да говорим много за това“, каза Ивков.

“Правим периодични плащания към НАП, но те не са дос­татъчни. Положението е абсолютно критично и ще продъл­жава в след­ващите месеци от финан­сова гледна точка, но нещата са под кон­т­рол. Пред­с­тои ни най-тежката Коледа в историята на клуба. Дефицитът, който клубът има в момента, е около 2 200 000 лева, за да преодолеем този пър­воначален шок“, твърди шефът на „Герена“.

Има и добри неща. Под­новихме договорите на много млади играчи. Билал Бари също под­писа при същите условия. Не трябва да заб­равяме, че под­новихме и с Анди Краев, който се раз­вива със сед­мици. Не са тайна и тран­с­ферите на Сонко и Цунами. Това е идеята за тран­с­ферите в клуба — да се нап­рави сплав от нашите юноши и класни като цена и качес­тво — играчи от чуж­бина“, заяви изпъл­нител­ният дирек­тор на „сините“ Ивайло Ивков.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...