Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Борислав Михайлов бил предаден от много хора

Борислав Михайлов бил предаден от много хора

Борислав Михайлов бил предаден от много хора

Президен­тът на БФС Борис­лав Михай­лов комен­тира актуални теми за фут­бола ни в интервю за БНТ. Той сподели, че е бил предаден от много хора в пос­ледно време. Михай­лов раз­кри, че меч­тае Бъл­гария да има нов стадион, на който да приеме финал, а също така и национал­ният ни отбор да се класира на световно пър­вен­с­тво. “Получих под­к­репа от много хора. Имаше агресия към мен и към фут­бола от другия екип. Тази агресия ме мотивира да продължа и да има ред, който мога да установя във фут­бол­ния живот. Меч­тата ми е Бъл­гария да има стадион и това да се случи до четири години. Да докараме финал за Супер­купа или Лига на Кон­ферен­циите. Меч­тая и за учас­тие на световно пър­вен­с­тво. Очевидно в Бъл­гария в пос­лед­ните години се харесва популизма и хей­тър­с­т­вото. За първи път има извън­реден кон­г­рес, но съм радос­тен, че го спечелих. Не съм казал никакви обидни думи. Лип­сата на уважение към зас­лужили играчи и към целия фут­бол не беше добре. През цялото време екипът на Бер­батов ходи на съд или прокуратура. Това обаче не е начинът да спечелиш кон­г­рес. Бюджетът ще бъде гласуван, но питайте екипа на Бер­батов кога. Тези шест месеца ще изпол­з­ваме това, което е останало от стария ман­дат. Има си адвокати, които се занимават с впис­ването. Канил съм Бер­батов в екипа си, но тогава той каза, че не знае къде ще се раз­вие кариерата му след фут­бола. Образованието на Стилиян Пет­ров беше поето от БФС. Трябва опит, а не само образование. Думата промяна е много модерна в цял свят. В Бъл­гария е още по-модерна. Промяна заради самата промяна няма смисъл“, започна Михай­лов .

“Не съм запоз­нат в ситуацията в Лев­ски, въп­реки че синът ми играе там. Всеки един професионален клуб в Бъл­гария е акционерно дружес­тво. Той зависи от фен­с­ката маса, ръковод­с­т­вото, начините на финан­сиране, мар­кетинг. В Бъл­гария това е трудно и ако няма голям спон­сор или богат соб­с­т­веник, е много трудно да се управ­лява такъв фут­болен клуб. Хубаво е, че в Бъл­гария все още има богати хора, които инвес­тират. Клубовете трябва да гледат соб­с­т­вената си работа и да прес­танат да се занимават със съдийс­т­вото. Не може след всеки мач пър­вият въп­рос да е за съдийс­т­вото. Вкарахме и ВАР2 млн. Евро ни струва. Естес­т­вено, че с Николай си комен­тираме чисто фут­бол­ните неща. Не комен­тираме Кон­г­реси“, каза още президен­тът на БФС

“Първо съм благодарен на Наско и Лев­ски, че ме под­к­репиха. Трябва да съм нап­равил нещо уникално лошо за Лев­ски, за да не ме под­к­репят. 35% от Изпъл­кома е променен. В момента има двама соб­с­т­веници, няма президенти и това не пречи на никого. Преди това е имало по пет. Който си мисли, че един соб­с­т­веник на клуб в Изпъл­кома може да влияе на когото и да е, е много далече от истината. И да имаше политически натиск върху мен, нямаше да кажа. Със сигур­ност имаше организация срещу мен. Плакати и платени хора. Много отдалеч анг­личаните започ­наха да говорят, че бъл­гарите сме расисти. Това беше насадено, под­гот­вено и изпол­з­вано. Към този момент не съм си мис­лел, че ще се кан­дидатирам пак. След година и малко реших, че дос­татъчно време съм си починал и видях греш­ките си. Много хора ме предадоха, но аз съм много добър човек по душа. Доб­рото винаги побеж­дава и ще продължа да го правя“, смята Борис­лав Михай­лов.

България

Икономика

Култура

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...