Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Димитър Бербатов: Очакавам протокола от конгреса да бъде фалшифициран

Димитър Бербатов: Очакавам протокола от конгреса да бъде фалшифициран

Димитър Бербатов: Очакавам протокола от конгреса да бъде фалшифициран

Ако в официал­ния документ не е записано, че водещият на кон­г­реса каза: 483 присъс­т­ващи и са нужни 242 гласа, за да се избере президент, ще си тър­сим правата в съда, категоричен е бив­шият гол­майс­тор

Димитър Бер­батов комен­тира изминалия кон­г­рес за избор на нов президент на БФС. Бив­шият нападател загуби бит­ката за шеф­с­кото място в род­ния фут­бол от Борис­лав Михай­лов с 230 на 241 гласа, а сега попита защо все още докумен­тите не са внесени в тър­гов­с­кия регис­тър. Бив­шият фут­болист на Ман­чес­тър Юнай­тед комен­тира и инфор­мацията, че са раз­давани пари в тоалет­ните. Ето какво заяви още Бер­батов по време на отк­риването на дет­с­кия фут­болен ком­п­лекс Sofia Footbal Lab: “Все още в тър­гов­с­кия регис­тър не е заявено нищо за регис­т­риране на новото ръков­д­с­тво на БФС, което е странно. Защо не е нап­равено, трябва да ги питате. Протокол няма от самото съб­рание, което се случи, клубовете трябва да го искат, за да знаят какво е станало. И най-важното, което трябва да кажа е, че ако в този протокол не е записано, че водещият на кон­г­реса каза: 483 присъс­т­ващи и са нужни 242 гласа, за да се вземат важ­ните решения. Както пише в устава на БФС, които някои го цитират като Биб­лия, но не го спаз­ват, мнозин­с­т­вото се определя от присъс­т­ващите. Ако в протокола не е записано това, значи са го фал­шифицирали.“

Не може да се случи никога да работя с Михай­лов. Имам си хора и екип, с които искам да работя. Раз­лични поколения сме, начините ни на мис­ления са раз­лични, виж­данията ни за някои неща са тотално раз­лични. Това никога не може да се случи. Вече 10 дни минаха, не си заявил да се впишеш в тър­гов­с­кия регис­тър, не си дал протокола, клубовете се сър­дят на нас и искат помощ, искат да видят протокола. Естес­т­вено, че могат, но трябва стеног­рамата да бъде предадена. Кон­г­ресът не се проведе, както трябва и беше омас­карен, особено нак­рая, когато по устав тряб­ваше да има балотаж и не се случи, затова ще има обжал­ване в съда. В протокола трябва да пише това, което всички чухте на аудиозапис на кон­г­реса, ако е друго, значи е фал­шифицирано. Не мога да кажа защо не бяха допус­нати някои клубове. Говорим с тях, прикан­ваме ги да се свър­жат с нас, ако е имало неред­ности. Доста неред­ности се случиха на самия кон­г­рес. Ако всички беше както трябва и бяхме загубили, нямаше да има проб­лем. Но сега трябва да се обър­нем към съда и той да отреди кое е правил­ното нещо”, каза още Бербо.

Относно появилата се инфор­мация, че хора от екипа на Бер­батов са раз­давали пари в тоалет­ните по време на кон­г­реса, бив­шият нападател заяви: “Това е так­тика за отв­личане на вниам­нието от по-важните неща. Не намирам думи да комен­тирам тези приказки на тези хора. Това дори не трябва да е интересно. Интерес­ното е, че вие бяхте там, не бяхте допус­кани пак, след това имаше някаква смешна прес­кон­ферен­цийка и пак каз­вам какво ще пише в протокола. Това е най-важното нещо, чакаме да видим. Ако трябва, намерете човека, който нап­рави стеног­рамата на кон­г­реса. Намерете и го питайте. Стран­ното е, че никой не подава документи. Къде са хората, които ще управ­ляват? Стоим и чакаме да измис­лим някоя друга прос­тотия. Да манипулираме нещо и да се опитаме да ни се раз­мине, няма да стане. Надяваме се да подадат документи и да видим какво ще реши самата аген­ция по впис­ванията. Но защо не го правят никой не знае?“

Поз­д­рав­ленията от страна на УЕФА и ФИФА е нор­мална прак­тика, кул­турно обръщане, но ние сме ги запоз­нали с нещата, които са се случили. Хората, които бяха на кон­г­реса, и на тях сме казали. В момента просто трябва да се обърне внимание на фак­тите, които казах сега. Мис­лих си, че нещата не са се случили по устав, както тряб­ваше да са. Това ми беше пър­вата мисъл на след­ващата сут­рин. Не мога да се примиря”, категоричен е Димитър Бер­батов.

България

Икономика

Култура

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...