Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Луис Енрике: Пиша отличен на отбора, въпреки загубата

Луис Енрике: Пиша отличен на отбора, въпреки загубата

Национал­ният селек­ционер на Испания Луис Енрике бе видимо в лошо нас­т­роение след отпадането на неговия отбор . “Ако се налага да сложа оценки на играчите си, мисля трябва да бъде отличен за всички. Играхме великолепно. Претен­ции нямам — само пох­вали. Дали щеше да бъде по-зле или по-добре с играчите, които ги нямаше днес в със­тава? Трудно е да се каже. В моя отбор са фут­болисти, които се намират в кон­к­рет­ния момент в пика на фор­мата си. Бих искал да отида на Светов­ното пър­вен­с­тво в Катар с тол­кова силен отбор, какъвто имаме днес. Но кой знае какво ще се случи?“, комен­тира селек­ционерът.

“В професионал­ния спорт всички ние трябва да се научим да побеж­даваме и дос­тойно да губим. Затова искам да поз­д­равя Италия за успеха. Ще се приберем в Испания с ясното съз­нание, че сме били един от най-силните отбори на този тур­нир“, добави Луис Енрике.

Нямаше как да бъде пропус­нат и момента с Алваро Мората, който е критикуван от пуб­лика и жур­налисти, а също така и семейс­т­вото му е под нап­режение заради пос­тоянни зап­лахи. “Той има проб­лем с тези неща. Имаше и малка мус­кулна болка преди мача. Но сам поиска да изпълни дузпа и това говори дос­татъчно за харак­тера му. Раз­бира се, че ще уважа искането му, защото аз съм го под­к­репял винаги и ще продължа да го правя. Алваро преживя много трудни моменти по време на целия тур­нир. В мача с Италия обаче беше брилян­тен, съз­даде много несигур­ност в редиците на съпер­ника, вкара, беше отличен. — Казах в началото, че сме един от осемте отбора, които могат да спечелят тит­лата, не съм сгрешил за това. Ако трябва да се върна в училище ще им пиша за пред­с­тавянето 6 минус. Ако бяхме спечелили тит­лата, 6 плюс. Говорихме за това как бихме искали да играем на европейско пър­вен­с­тво в продъл­жение на много месеци и играчите го показаха, така че нямам оплак­вания.“

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие