Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) 50 000 евро провалиха трансфера на Бирсент Карагерен в Университатя

50 000 евро провалиха трансфера на Бирсент Карагерен в Университатя

Тран­с­ферна сума от 50 000 евро е провалила тран­с­фер на бъл­гар­с­кия национал Бир­сен Карагерен в Румъния, пишат мес­т­ните prosport.ro и gsp.ro. Крилото на Локомотив (Плов­див) тряб­ваше да премине в Универ­ситатя (Крайова) срещу минимал­ната сума, но соб­с­т­веникът на клуба Анд­риан Митителу отказал да плати.

Лично треньорът на Универ­ситатя — бив­шият фут­болист на Челси и Фиорен­тина Адриан Муту, е нас­тоявал тран­с­ферът да се случи. Карагерен е съоб­щил, че ще премине като свободен агент, но президен­тът на Локомотив (Плов­див) Христо Крушар­ски е поис­кал тран­с­ферна сума, която в крайна сметка не поз­волила осъщес­т­вяването на сдел­ката.

“Фут­болис­тът не успя да се освободи от договора си заради нераз­бирател­с­тво с президента на клуба. Тряб­ваше да платим 50 хил. евро, но не го нап­равихме. Сега съжалявам, защото къде ще намерите румън­ски национал за такава сума. Това е играч, който Адриан Муту хареса и искаше да го прив­лечем. Жалко, че не се получи“, заяви дирек­торът на Универ­ситатя Флорин Манеа.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие