Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Тук съм, за да стана шампион на България, заяви Алан Пардю

Тук съм, за да стана шампион на България, заяви Алан Пардю

Спор­т­ният дирек­тор на ЦСКА Алан Пардю говори пред сайта на “чер­вените“. Опит­ният специалист сподели защо е изб­рал да работи в тима. Анг­лийс­кият специалисти раз­кри какво трябва да се подобри в отбора, кой играч най-силно го впечат­лява и какво е мнението му за тран­с­ферите на Вален­тин Антов и Али Соу. “Тук съм само и един­с­т­вено, за да бъда шам­пион. Нищо друго не ме уст­ройва. Да си втори не значи нищо за мен. Целта през след­ващата година е една — да спечелим тит­лата. Задъл­жително е“, започна Пардю.

“Исках да придобия още повече опит в Европа. Тук имам шанс да спечеля пър­вен­с­т­вото — ЦСКА е голям отбор. Феновете тук изис­к­ват от теб да печелиш. Хареса ми това предиз­викател­с­тво. Имам много добри отношения с Дани Ган­чев, който ме убеди да дойда. Основ­ната роля е да повиша нивото на отбора. Мога да давам мнението си след мач, да пред­лагам на ръковод­с­т­вото съвети, които да ни помог­нат да се раз­виваме. Върху мен няма нап­режение от гледна точка на резул­тати. Трябва да се подобри инф­рас­т­рук­турата на клуба. В това няма съм­нение. С Дани и Гриша Ган­чеви говорим за стадиона. Да получим поз­воление за строеж е въп­рос на политически процес, както е във всички дър­жави. Тренировъч­ната база е на едно много добро ниво. Академията трябва да се подобри — тренировъч­ния процес също“, добави Алан Пардю.

Тран­с­фер­ната политика на ЦСКА е много сходна с тази на големите отбори. Соб­с­т­вениците имат теж­ката дума, защото от тях идва финан­сирането. Мнението им трябва да се уважава. Те трябва да гледат в дъл­гос­рочен план за раз­витието на клуба. Не заб­равяйте, че сме в COVID обс­тановка. Всички соб­с­т­веници на клубове в страната зас­лужават поз­д­рав­ления, защото докол­кото знам, почти нав­сякъде в Първа лига финан­сирането е нор­мално в сегаш­ната обс­тановка, а в същото време почти нищо не влиза в касата и е трудно. И в ЦСКА имахме извес­тни финан­сови проб­леми. Да, раз­делихме се с някои добри играчи — в час­т­ност Али Соу. Аз лично смятам, че беше невероятен за клуба. И знам, че феновете ни го обичаха, но той самият искаше да продължи в чуж­дес­т­ранен отбор. Но също и Антов. Случаят с него е по-специфичен, защото от една страна искаш да задър­жиш най-добрия си млад играч, но от друга — да отиде в Италия на тази въз­раст, е страхотна въз­мож­ност за него. Новите играчи вече свик­ват и се пред­с­тавят добре. Юрген Матей има най-силното влияние в отбора. Той е фут­болис­тът, който най-много ме впечатли. Любо Пенев пое отбора в труден период. Почти вед­нага тряб­ваше да играе срещу Лудогорец. Стилът се промени. Сега пред­с­тавянето ни е по-добро. Той се вписа много добре. Поз­нава клуба, треньор с опит, както и страхотна фут­болна кариера. Имаме отлична въз­мож­ност да спечелим Купата“, завърши Алан Пардю.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...