Братя Пулеви пристигнаха в Танзания

Най-добрите бъл­гар­ски бок­сьори Тер­вел и Куб­рат Пулев прис­тиг­наха в Дар Ес Салаам (Тан­зания), където на 29 януари по-малкият от двамата братя ще учас­тва в голяма бок­сова гала. Интер­национал­ният шам­пион на WBA ще се бие с намибиеца Викапита Мероро. Тер­вел Пулев ще гони 16-ата си поредна победа на професионал­ния ринг и първа от 13 месеца насам.

Въп­реки че в по-голямата част на света пан­демията от COVID-19 e в раз­гара си, в Тан­зания обс­танов­ката е спокойна и там няма наложени мерки като задъл­жително носене на маски и спаз­ване на социална дис­тан­ция.

От ком­панията Jackson Group, която организира бит­ката, пос­рещ­наха радушно бъл­гар­с­ките бок­сьори. “За нас е огромна чест да се докос­нем до Куб­рат Пулев, който е бок­сьор от световна класа, един от най-добрите в тежка категория. Нас­коро той се би с Антъни Джошуа и е споделял ринга с много велики имена в света на бокса като Владимир Кличко и много други”, обявиха домакините.