Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Неудобен съм, защото съм независим и не се влияя от никого, твърди Георги Дерменджиев

Неудобен съм, защото съм независим и не се влияя от никого, твърди Георги Дерменджиев

Неудобен съм, защото съм независим и не се влияя от никого, твърди Георги Дерменджиев

Национал­ният селек­ционер на Бъл­гария Георги Дер­мен­джиев гос­тува в студиото на БНТ, в което комен­тира интересни теми, сред които има ли мени­джър­ски интереси в пред­с­тавител­ния ни тим и какво трябва да се промени, за да тръгне фут­болът ни нагоре. “Анализът продъл­жава да се прави. Оцен­ката ще бъде дълга и обс­тойна. Не бих променил нищо в стар­товия със­тав на Бъл­гария в мача с Унгария. Бих променил само времето, в което да се проведе двубоят– през месец март. Не за първи път завър­ш­ваме без победа. Нека критиката бъде градивна, да гледаме реално какво се случва. Нека бъдем тър­пеливи и градивни“, започна Дер­мен­джиев.

“Младежите имаха въз­мож­ност да се класират, което щеше да бъде много добре за бъл­гар­с­кия фут­бол. Оставих играчи, които можеха да помог­нат на младеж­кия национален отбор. Всичко това за нап­режение, което се говори в прос­т­ран­с­т­вото, не е вярно. Независимо че е имало раз­лични искания, с Алек­сан­дър Димит­ров сме пос­тигали кон­сен­сус. Много хора комен­тират и искат да изкарат някаква новина от тази тема . Никога не съм се оплак­вал и няма да го нап­равя, но се работи много трудно в момент, в който не се знае с кои играчи ще мога да раз­полагам. Посягал съм и към други мом­чета, които са били или кон­тузени, или болни от COVID-19“, призна национал­ният селек­ционер.

“Винаги съм оптимист и трябва да се гледа положително. Трябва да бъдем наясно с въз­мож­нос­тите на фут­болис­тите. Когато те дават мак­симал­ното от себе си, трябва да ги поощ­ряваме. Трябва да се знае срещу какви отбори и с каква класа се играе. Няма как сам да оценявам работата си. Вложил съм много труд, без да говоря много. Това е един от момен­тите, които не са добри за бъл­гар­с­кия фут­бол. Който да е селек­ционер, трябва да се пази неговият авторитет. Малко съм неудобен, защото съм независим и нямам влияние от никого. Неудобен съм на тези, които искат да критикуват с нег­радивна критика. Кажете ми за кой играч и то в абсолютно несигурен период има мени­джър­ски интереси? Това е насадено тол­кова много… Къде е този фут­болист, който може да бъде кон­вер­тируем и може да бъде продаден? Това влияе и на играчите. Инфор­маторите на минис­тър Кралев са го под­вели доста. Има хора, които ще решат дали ще продължа да бъда селек­ционер на Бъл­гария. Аз съм спокоен за себе си. Тези, които са били близо до мен в национал­ния отбор, знаят какво съм работил“, продължи Дер­мен­джиев.

“Много добре поз­навам Димитър Пенев(б. р. Стратега остро раз­к­ритикува Красен Кралев с думите „обидно е минис­тър да прави анализ на работата на треньора“). Моите големи уважение за това, което той нап­рави за бъл­гар­с­кия фут­бол. Мнението му за мен е важно. Всеки може да харесва някого и да не харесва някого. Няма как да под­веж­дат минис­търа по такъв начин. Виж­дате как се раз­вива клуб­ният фут­бол. Стараем се да под­берем оптимал­ните играчи за бъл­гар­с­кия национален отбор. Като класа сме доста по-ниско от тези отбори, срещу които играхме в Лигата на нациите. От моя гледна точка има много работа за вър­шене. За мен има бъл­гар­ски мом­чета, които са талан­т­ливи и продъл­жат с раз­витието си, ще бъдат качес­т­вени. Нека се съберат всички национални селек­ционер, които са били до момента. Много треньори се изхабиха, но няма резул­тат. Ще бъде от голямо значение всеки от тях да си каже мнението. Адмирации за работата на Илиан Илиев и най-вече на неговите ръководители, че му дават въз­мож­ността да работи. Наис­тина трябва баланс. Трябва да играят тези, които са в най-добра форма. Младите фут­болисти няма как сами да влязат, защото ще се получи обратен ефект. Нека тър­сим хубавото, кол­кото и малко да е. Нека знаем точно каква е реал­ността“, каза още Георги Дер­мен­джиев.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...