Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Димитър Бербатов иска нови лица начело на българския футбол

Димитър Бербатов иска нови лица начело на българския футбол

Димитър Бербатов иска нови лица начело на българския футбол

Книгата ми е готова, разкри бившата звезда на Манчестър Юнайтед

Бив­шата звезда на бъл­гар­с­кия фут­бол — Димитър Бер­батов, даде специално интервю за предаването “Домът на фут­бола“ по DIEMA SPORT. Бив­шият играч на Ман­чес­тър Юнай­тед призна, че фут­болът ни се нуж­дае от промяна, но не заяви категорично дали той ще бъде част от нея. “Вкъщи съм си и обръщам повече време на семейс­т­вото в момента. Въп­реки че ситуацията в глобален план е лоша, плюсът е, че имаме повече време за семейс­т­вото и децата си. Всички очак­ваме нещата да се нор­мализират в скоро време“, заяви Бер­батов.

“След­ващите стъпки са неща, за които гледам да не оповес­тявам много инфор­мация. Когато дойде момента, ще се раз­бере. Сега обаче една от тези стъпки е излизането на книгата ми, която е готова вече. Това е нещо, върху което се бях със­редоточи. Другите неща лека-полека се осъщес­т­вяват“ раз­кри звез­дата на Ман­чес­тър Юнай­тед.

“Не би тряб­вало хората да се олицет­воряват само с едно нещо, което могат да правят. Има хора, които могат да правят няколко неща и са наис­тини добри. Кое от тези неща ще ми се отдаде шанс да започна, тепърва ще се раз­бере. Аз обичам да съм под­гот­вен, да имам нуж­ните инс­т­рументи и когато дойде момен­тът, да нап­равя нуж­ните крачки“, допълни Бер­батов.

“Трябва да е нов човек, който не е бил тол­кова време в тези среди. За съжаление, видяхме, че не се носят нуж­ните резул­тати. Има много плюсове, раз­бира се, но си има и минусите. Може би наис­тина е дошло време за промяна. Когато му дойде времето, ще раз­берем кой ще е този нов човек. Не е нужно да е бил фут­болист. Той трябва да може да организира екип около себе си, за да съз­даде под­ходяща стратегия за бъл­гар­с­кия фут­бол. Това е огромна задача, но все отнякъде трябва да се започне“, заяви Бербо за новата фигура, която трябва да оглави БФС.

Бер­батов не раз­к­рива дали ще се кан­дидатира за президент на БФС, но зат­върди мнението си, че промяната трябва да бъде наложена от нови лица.

“Това е нещо, което ще се раз­бере, когато му дойде времето. Трябва да се почув­с­т­вам готов, да знам, че мога да се справя с предиз­викател­с­т­вото. За подобно нещо човек никога не е 100% готов, грешки винаги ще има. Трябва да се започне промяната отнякъде, не може да тър­сим решение в миналото. Има млади, амбициозни, талан­т­ливи хора в Бъл­гария, само трябва да им се даде шанс за изява. Винаги има хора, които си вър­шат работата съвес­тно, дори в този момент, но трябва да се видят кои са те, да им се даде шанс да продъл­жат. Не може просто да кажем, че никой не става, но не може да тър­сим и решения в миналото. Да гледаме към хора, които много време са били в тези позиции. Трябва да се дава въз­мож­ност на по-млади хора, тъй като така ще има въз­мож­ност да работят нап­ред във времето“, завърши Димитър Бер­батов.

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бин…

Прочети още:

Loading...