Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Царско село остана без треньор

Царско село остана без треньор

Никола Спасов комен­тира раз­дялата с новака в Първа лига — Цар­ско сел, след като от клуба обявиха, че двете страни са раз­т­рог­нали договор­ните си взаимоот­ношения по взаимно съг­ласие. В предаването “Домът на фут­бола“ по DIEMA SPORT нас­тав­никът пот­върди, че решението е било взето по този начин и е съв­пад­нало с прекъс­ване на шам­пионата заради извън­ред­ното положение в страната. “Това са нор­мали неща във фут­бола. Не ми се случва за първи път. Просто едно спон­танно решение — и мое, и на соб­с­т­веника. Споделих, че не искам да продължа работата си в Цар­ско село и исках да изпол­з­вам прекъс­ването. Раз­т­рог­нахме по взаимно съг­ласие, всичко е нор­мално, животът си продъл­жава и няма никаква драма“, заяви Спасов.

“Началото в Първа лига не ми беше лесн. Чуж­ден­ците започ­наха по един начин, после докато се интег­рират, докато под­силим отбора. Нещата не се случ­ваха, както искаме. Пикът дойде с победата срещу ЦСКА, но ние вече доста време работехме с един и същ със­тав. Голямата раз­лика в отбора нап­равиха именно чуж­ден­ците. Благодарение на тях Цар­ско село се пред­с­тави добре, особено през пролет­ния полусезон. Жалко, че пър­вен­с­т­вото се прекъсна, защото от пос­лед­ните 4 мача бяхме с 2 победи“, продължи Спасов.

“На мен ми е лесно да работя с бразилци. Те бяха в основата на доб­рите резул­тати, но не само те. Мом­четата с френ­ски пас­порти също. Преди зимата нап­равихме договори с Бахам­була, с Джони, които са много силни попадения. Родни бе едно момче, което успя да пробие на пазара и нап­рави добро впечат­ление. Хората, които прив­лякохме есента, и това, което нап­равихме като отбор в пос­лед­ните мачове, е основ­ното“, анализира своята работа Никола Спасов.

За финал нас­тав­никът призна, че е отворен за пред­ложения от други тимове.

Икономика

Култура

Свят

Земеделие

Loading...