Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Футболистите на Левски с отрицателни тестове за COVID-19

Футболистите на Левски с отрицателни тестове за COVID-19

Футболистите на Левски с отрицателни тестове за COVID-19

Шеф на „сините“ прави проучване как клубовете в Европа намаляват заплатите

Фут­болис­тите на Лев­ски са минали тест за коронавирус. На играчите на Петър Хуб­чев са били нап­равили изс­лед­вания, включително и за aнтитела, чрез който се установява дали са преболедували COVID-19. Часове по-късно лекарите обявили резул­татите, които били отрицателни. Това успокоило всички на “Герена“ и най-вече фут­болис­тите, които пър­воначално изпад­нали в шок, когато им сер­вирали новината, че ще ги тес­т­ват за COVID-19.

Припом­няме, че преди две сед­мици един от играчите на Лев­ски — Найджъл Робърта, беше тес­т­ван за COVID-19, след като имаше сим­п­томи. Гол­майс­торът на “сините“ беше във ВМА, където установих, че той не е болен. Резул­татите от теста му бяха отрицателни.

В същото време от „Герена“ съоб­щиха, че зап­латите на играчите са намалени с 50%. Със­тезателите са под­пис­вали анек­сите към договорите си, съг­ласявайки се с оряз­ването на въз­наг­раж­денията си.

Изпъл­нител­ният дирек­тор на Лев­ски Павел Колев изпол­зва профила си във “Фейс­бук“, за да комен­тира решението на фут­болис­тите на Ювен­тус да се откажат от 4 зап­лати за сезон 2019/20. Колев дава за пример и други пър­вен­с­тва, в които клубове обявиха намаляването на въз­наг­раж­денията на фут­болисти с раз­лични проценти, като у нас дис­кусия по темата продъл­жавало да няма.

“Комен­тарите, при това от хора, които имат претен­ции да си изкар­ват хляба от фут­бола, в стил “Не знам как е, ама не е така“, ме карат да продължа с образовател­ната поредица. Дано има кой да чете, може да научи нещо. Какво се случва в Ювен­тус нак­ратко – играчите се отказ­ват от 4 зап­лати за сезон 2019/2020. За март, април, май и юни. Споразумението важи само в случай, че серия “А“ не се под­нови до края на май. Ако пър­вен­с­т­вото тръгне, условията ще се предоговарят. Между другото, инициативата за намаляване на зап­латите е масовата прак­тика в Европа.

В Бун­дес­лигата вече 8 клуба обявиха намаляване на зап­латите с раз­лични проценти. Във Фран­ция всички 20 клуба от “Лига 1“ се позоваха на “chфmage partiel“ и намаляват зап­латите с 30%, включително и Пари Сен Жер­мен. Преговори с играчите не се водят даже. Просто им се съоб­щава новото положение В чет­вър­тък получих пос­ледователни обаж­дания по телефона от ФИФА и ECA, които независимо една от друга правят проуч­ване сред европейс­ките клубове какво е със­тоянието им и как виж­дат бъдещето нафут­бола. У нас дис­кусия продъл­жава да няма“, пише Павел Колев.

Икономика

Култура

Свят

Земеделие

Loading...