Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон23112020

Брой 225, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Олимпиадата в Токио се отлага за 2021 година

Олимпиадата в Токио се отлага за 2021 година

Олимпиадата в Токио се отлага за 2021 година

Японският премиер Шиндзо Абе официално поиска от президента на МОК Томас Бах едногодишна отсрочка на Игрите заради глобалната пандемия от коронавирус

Само 48 часа след като МОК обяви, че ще вземе окон­чателно решение за Олим­пийс­ките игри в Токио в рам­ките на след­ващите четири сед­мици, стана ясно, че най-големият спор­тен форум на планетата се отлага за 2021 година. Тази промяна стана факт, след като вчера япон­с­кият премиер Шин­дзо Абе официално поиска от президента на Меж­дународ­ния олим­пийски комитет (МОК) Томас Бах едногодишно отлагане на Игрите заради глобал­ната пан­демия от коронавирус.

“Пред­ложих на президента Бах да обмисли отлагане с около една година, за да нап­равим въз­можно спор­тис­тите да учас­т­ват в най-доброто си със­тояние и събитието да се проведе в безопас­ност за зрителите. Той се съг­ласи на 100%“, заяви Абе. По прог­рама Олим­пийс­ките игри тряб­ваше да се проведат от 24 юли до 9 август.

Преди няколко дни пред­седателят на организацион­ния комитет на Токио 2020 Йоширо Мори изрази увереност, че Игрите няма да бъдат отменени. В същия ден пос­ледва интервю на Дик Паунд за „Юс Ес Ей Тудей”, в което фун­к­ционерът заяви, че решение за Олим­пиадата вече е взето. МОК е решил Олим­пийс­ките игри в Токио тази година да бъдат отложени заради пан­демията от новия коронавирус, съобщи Рой­терс, като се позова на члена на МОК Дик Паунд. “На основата на инфор­мацията, с която раз­полага МОК, беше взето решение за отлагане“, е казал Паунд пред „Юс Ес Ей Тудей”.

Няколко часа преди да стане ясно, че най-големият спор­тен форум се отлага официално, Олим­пийс­кият комитет на САЩ призова МОК да отложи Игрите след допит­ване сред спор­тис­тите на американ­с­кия отбор. Анкетата показа, че по-голямата част от тях искат отлагане на Олим­пиадата в Токио заради пан­демията с коронавируса.

“Ние сме благодарни на 1780 спор­тисти от САЩ за това, че споделиха с нас своето мнение, докато се опит­ваме да решим проб­лемите, свър­зани с коронавируса и Игрите в Токио. Вариан­тът за отлагане е най-перспективен и ние призоваваме МОК да вземе всички мерки, за да осигури безопасно и справед­ливо провеж­дане на Игрите за всички учас­т­ници“, се казва в съоб­щението на комитета. Очаква се около 600 американ­ски спор­тисти да учас­т­ват на Олим­пийс­ките игри в Токио.

Олим­пийс­кият комитет на Швей­цария също призова за отлагане на Олим­пийс­ките игри в Токио през лятото на 2020 година. “При тези условия не вяр­ваме, че провеж­дането на Олим­пийски игри е въз­можно. Искаме отлагане от Меж­дународ­ния олим­пийски комитет“, заяви Юрг Стал, президент на Швей­цар­с­кия олим­пийски комитет.

Така след Канада и Авс­т­ралия още два национални олим­пийски комитета поис­каха отлагане на Олим­пийс­ките игри, което по-късно стана факт.

В същото време организацион­ният комитет на Токио 2020 промени правилата при провеж­дането на щафетата с олим­пийс­кия огън заради пан­демията от коронавирус. Отменено е изпол­з­ването на факела поради мерки за сигур­ност, съоб­щава япон­с­ката телевизия NHK. Още не е ясно обаче какво ще се случи с щафетата след официал­ното решение за отлагане на Игрите с една година.

Както е извес­тно, други две големи спор­тни прояви, които бяха пред­видени за лятото на 2020 г. — европейс­кото пър­вен­с­тво по фут­бол и Копа Америка, също бяха премес­тени за догодина.

Икономика

Култура

Свят

Земеделие

ГЕРБ ще замазва гафовете си в земеделието с европарите за възстановяване от пандемията

ГЕРБ ще замазва гафовете си в земеделието с европарите за възстановяване от пандемията

Симеон Караколев, пред­седател на Национал­ната овцевъдна и козевъдна асоциация, алар­мира, че годишно 20 млн. лв. се източ­ват с вир­туални живо…

Прочети още:

Loading...