Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Николай Михайлов тренира извънредно с диетолог

Николай Михайлов тренира извънредно с диетолог

Николай Михайлов тренира извънредно с диетолог

Николай Михай­лов твърдо се е заел да въз­върне форма. 34-годишният вратар на Лев­ски тренира усилено и показва завидно физическо със­тояние, в което не е бил през пос­лед­ните 5 години. Михай­лов не само се под­готвя извън­редно, но и работи с един от най-популярните диетолози в Гер­мания – док­тор Ханс-Вилхелм Мюлер-Волфарт. Гер­манецът му е изгот­вил специална прог­рама, която Ники стрик­тно спазва. Двамата имаха комуникация още преди 78 години и след извес­тна пауза пак са заедно.

В същото време шефовете на Лев­ски са взели решение да сложат край на зим­ната си селек­ция. На „Герена“ не се очак­ват повече входящи и изходящи тран­с­фери. Зим­ният прозорец за сделки в Бъл­гария отвори на 1 фев­руари и ще зат­вори в края на месеца, но „сините“ няма да се въз­пол­з­ват от този период.

В Лев­ски няма свежи финанси за прив­личане на нови играчи и такива няма да се появяват от продаж­бата на някои от фут­болис­тите в със­тава на Станимир Стоилов. Освен това намерението на клуб­ната управа е да се изпол­з­ват свобод­ните финанси за пок­риване на дъл­говете, а не за прив­личане на нови фут­болисти.

През тази зима „сините“ се под­силиха с трима играчи – защит­никът Крис­тиян Димит­ров, хал­фът Асен Чан­дъров и нападателят Рикар­диньо. В същото време Георги Миланов беше продаден на Ал Дафра (ОАЕ), Ней­тън Олдър премина под наем в Спар­так (Варна), а Здравко Димит­ров беше преот­с­тъпен на тур­с­кия Сакаряс­пор.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие