Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Кирил Георгиев и Виктория Радева спечелиха титлите по класически шахмат

Кирил Георгиев и Виктория Радева спечелиха титлите по класически шахмат

Кирил Георгиев и Виктория Радева спечелиха титлите по класически шахмат

57-годишният гросмайстор извоюва първото място при мъжете за седми път, а за пловдивчанката това е трето златно отличие

Шам­пион на Бъл­гария по класически шах­мат за 2023 година стана грос­майс­тор Кирил Геор­гиев. Опит­ният шах­матист си осигури пър­вото място кръг преди края на над­п­реварата, а в пос­лед­ната си пар­тия отс­тъпи на Мар­тин Пет­ров с белите фигури. Въп­реки това с актив от 6.5 точки Геор­гиев зас­лужи тит­лата, пов­таряйки успехите си от 1984, 1986, 1989, 2013, 2014 и 2015 година. На второ място остана Нур­гюл Салимова, а чел­ната тройка се допълни от Мом­чил Пет­ков.

Кирил Геор­гиев е роден на 28 ноем­ври 1965 година в град Пет­рич. Името му е добре поз­нато в шах­мат­ните среди. През 1983 година става световен шам­пион за юноши до 20 години. Извес­тен е и с факта, че през 1988 г. на светов­ното пър­вен­с­тво по блиц шах­мат в Канада, на чет­вър­т­финала, той елиминира тогаваш­ния най-силен шах­матист в света — Гари Кас­паров, с 3:1, като в една от пар­тиите го побеж­дава с мат.

Дър­жав­ните индивидуални пър­вен­с­тва за мъже и жени, които Бъл­гар­ска федерация по шах­мат 2022 с пред­седател Васил Антонов организира през тази година, бяха на изк­лючително високо ниво. Всичко по провеж­дането бе отлично“, — каза шам­пионът Кирил Геор­гиев.

85-тото издание на дър­жав­ното индивидуално пър­вен­с­тво по класически шах­мат за мъже бе организирано от Бъл­гар­ска федерация по шах­мат 2022.

Шам­пионка на Бъл­гария в 70-ото дър­жавно пър­вен­с­тво по класически шах­мат за жени стана грос­майс­тор Вик­тория Радева. Тя е родена на 15 май 2001 година в Плов­див. Нейн треньор е Йор­дан Иванов.

За трети път грос­майс­тор Вик­тория Радева печели тит­лата шам­пион по класически шах­мат при жените. На 19 години става осмата бъл­гарка с грос­майс­тор­ско звание. Едно от най-големите й пос­тижения е вицес­ветовна шам­пионка за деца от пър­вен­с­т­вото на планета в Бразилия през 2010 година.

Бях изк­лючително кон­цен­т­рирана, въп­реки че бе един, мога да кажа, луд финал, защото имаше силна кон­курен­ция и много обрати. Когато спечелих пос­лед­ната пар­тия и раз­б­рах, че ставам шам­пионка, бях много раз­въл­нувана. Тряб­ваха ми около 10-тина минути, за да осъз­ная, че съм успяла отново да завоювам тази титла“, сподели победител­ката и допълни, че условията и провеж­дането на тур­нира са били на европейско ниво, благодарение на пред­седателя на БФШ 2022 Васил Антонов и спон­сорите от „Palms Bet“.

Сега на грос­майс­тор Вик­тория Радева й пред­с­тои под­готовка за европейс­кото индивидуално пър­вен­с­тво за жени, което ще се проведе в края на месец март в Черна гора.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие